Sun* AI Research Team

Sun* AI Research Team

Sort by: Newest posts
Avatar

Phát hiện và xóa con dấu trong ảnh tài liệu bằng thư viện Stamp Processing

599 2 3
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Thư viện Table Reconstruction và bài toán tái cấu trúc bảng

1.0K 3 8
  • Avatar
  • Avatar
21

Sun* AI Research Team


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.