ocr

ocr

Sort by: Newest posts

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

328 1 2
7

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

2.1K 15 26
39

Thử làm app Flutter cho nhận diện chứng minh thư

805 2 5
18

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

4.4K 10 8
22

Sử dụng Tesseract tạo server OCR với Spring boot

922 2 0
1

AutoIT - C# - tesseract-ocr auto đăng ký account site có nhận dạng captcha

1.7K 1 4
2

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

646 3 1
1

UX chém gió - Dữ liệu đến từ đâu

256 2 0
1

[Android] Sử dụng thư viện tesseract ocr cho nhận dạng chữ viết.

6.1K 0 1
2