ocr

ocr

Sort by: Newest posts
Avatar

Paper reading | Real-time Scene Text Detection with Differentiable Binarization

150 0 0
4
Avatar

OCR quá đơn giản với Tesseract-ocr trên Google Colab

3.6K 0 0
1
Avatar

Training lại Tesseract với dữ liệu được Custom

1.5K 1 0
4
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

779 1 0
7
Avatar

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

929 0 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu bài toán OCR với CRNN và CTC loss - OCR from scratch with PyTorch (P1)

3.6K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

652 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tìm hiểu về STN-OCR, mạng neural vừa có thể phát hiện và nhận dạng văn bản

675 9 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

8.2K 12 18
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

4.2K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

21.6K 34 51
 • Avatar
 • Avatar
75
Avatar

Thử làm app Flutter cho nhận diện chứng minh thư

7.5K 7 11
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

13.2K 15 9
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Sử dụng Tesseract tạo server OCR với Spring boot

6.1K 3 0
3
Avatar

AutoIT - C# - tesseract-ocr auto đăng ký account site có nhận dạng captcha

2.8K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

933 3 1
 • Avatar
1
Avatar

UX chém gió - Dữ liệu đến từ đâu

340 2 0
1
Avatar

[Android] Sử dụng thư viện tesseract ocr cho nhận dạng chữ viết.

8.2K 1 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.