ocr

ocr

Sort by: Newest posts

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

64 0 0
6

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

199 0 2
8

Tìm hiểu bài toán OCR với CRNN và CTC loss - OCR from scratch with PyTorch (P1)

284 0 2
10

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

226 1 2
11

Tìm hiểu về STN-OCR, mạng neural vừa có thể phát hiện và nhận dạng văn bản

204 4 2
12

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

2.5K 8 11
21

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

1.0K 3 2
8

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

5.5K 24 33
56

Thử làm app Flutter cho nhận diện chứng minh thư

1.5K 3 11
26

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

5.9K 10 9
25

Sử dụng Tesseract tạo server OCR với Spring boot

1.5K 3 0
3

AutoIT - C# - tesseract-ocr auto đăng ký account site có nhận dạng captcha

1.9K 1 4
2

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

722 3 1
1

UX chém gió - Dữ liệu đến từ đâu

275 2 0
1

[Android] Sử dụng thư viện tesseract ocr cho nhận dạng chữ viết.

6.5K 0 1
2