ocr

ocr

Sort by: Newest posts
Avatar

OCR quá đơn giản với Tesseract-ocr trên Google Colab

315 0 0
1
Avatar

Training lại Tesseract với dữ liệu được Custom

197 0 0
3
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

647 1 0
7
Avatar

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

573 0 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu bài toán OCR với CRNN và CTC loss - OCR from scratch with PyTorch (P1)

2.3K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

453 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tìm hiểu về STN-OCR, mạng neural vừa có thể phát hiện và nhận dạng văn bản

466 9 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

6.3K 11 17
Avatar

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

3.2K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

16.4K 33 50
Avatar

Thử làm app Flutter cho nhận diện chứng minh thư

5.0K 6 11
Avatar

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

10.9K 14 9
Avatar

Sử dụng Tesseract tạo server OCR với Spring boot

4.0K 3 0
3
Avatar

AutoIT - C# - tesseract-ocr auto đăng ký account site có nhận dạng captcha

2.5K 1 4
Avatar

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

874 3 1
 • Avatar
1
Avatar

UX chém gió - Dữ liệu đến từ đâu

316 2 0
1
Avatar

[Android] Sử dụng thư viện tesseract ocr cho nhận dạng chữ viết.

7.6K 1 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.