ocr

ocr

Sort by: Newest posts
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

328 0 0
6
Avatar

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

241 0 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tìm hiểu bài toán OCR với CRNN và CTC loss - OCR from scratch with PyTorch (P1)

475 0 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

261 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tìm hiểu về STN-OCR, mạng neural vừa có thể phát hiện và nhận dạng văn bản

246 6 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

3.0K 8 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

1.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

7.2K 24 39
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
60
Avatar

Thử làm app Flutter cho nhận diện chứng minh thư

2.0K 3 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

6.6K 10 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Sử dụng Tesseract tạo server OCR với Spring boot

1.7K 3 0
3
Avatar

AutoIT - C# - tesseract-ocr auto đăng ký account site có nhận dạng captcha

2.0K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

749 3 1
 • Avatar
1
Avatar

UX chém gió - Dữ liệu đến từ đâu

284 2 0
1
Avatar

[Android] Sử dụng thư viện tesseract ocr cho nhận dạng chữ viết.

6.7K 0 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.