ocr

ocr

Sort by: Newest posts
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

539 0 0
6
Avatar

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

367 0 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tìm hiểu bài toán OCR với CRNN và CTC loss - OCR from scratch with PyTorch (P1)

1.6K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

354 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tìm hiểu về STN-OCR, mạng neural vừa có thể phát hiện và nhận dạng văn bản

378 8 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

5.1K 8 16
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

2.5K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

13.1K 30 45
 • Avatar
 • Avatar
68
Avatar

Thử làm app Flutter cho nhận diện chứng minh thư

3.7K 6 11
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

9.4K 11 9
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Sử dụng Tesseract tạo server OCR với Spring boot

3.0K 3 0
3
Avatar

AutoIT - C# - tesseract-ocr auto đăng ký account site có nhận dạng captcha

2.3K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

817 3 1
 • Avatar
1
Avatar

UX chém gió - Dữ liệu đến từ đâu

308 2 0
1
Avatar

[Android] Sử dụng thư viện tesseract ocr cho nhận dạng chữ viết.

7.2K 1 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.