ocr

ocr

Sort by: Newest posts

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

92 1 2
9

Tìm hiểu về STN-OCR, mạng neural vừa có thể phát hiện và nhận dạng văn bản

144 2 2
10

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

2.2K 7 11
20

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

826 2 2
8

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

4.2K 20 32
48

Thử làm app Flutter cho nhận diện chứng minh thư

1.2K 3 7
25

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

5.4K 10 9
25

Sử dụng Tesseract tạo server OCR với Spring boot

1.2K 3 0
2

AutoIT - C# - tesseract-ocr auto đăng ký account site có nhận dạng captcha

1.8K 1 4
2

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

692 3 1
1

UX chém gió - Dữ liệu đến từ đâu

267 2 0
1

[Android] Sử dụng thư viện tesseract ocr cho nhận dạng chữ viết.

6.4K 0 1
2