data analyst

data analyst

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và định lượng

67 0 0
1
Avatar

Muốn học Data Analysis hiệu quả, bạn nhất định phải có những yếu tố này

91 0 0
1
Avatar

Kinh nghiệm chuyển ngành sang Data Analyst từ non-IT background

227 0 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Khóa học: Pandas cho phân tích dữ liệu - Xử lý dữ liệu Financial

354 1 0
6
Avatar

Top các công cụ dành cho Data Analyst

441 0 0
3
Avatar

Lộ trình học Data Analyst cho người mới bắt đầu

6.3K 2 0
4
Avatar

Các kiểu dữ liệu - Types of Data - [Data Analyst Series]

1.8K 24 0
8
Avatar

Ngôn ngữ lập trình sử dụng trong Data Science - [Data Science Series]

676 24 0
10
Avatar

Thao tác cơ bản với khung dữ liệu trong R (phần 2)

866 0 0
2
Avatar

Thao tác cơ bản với khung dữ liệu trong R (phần 1)

2.3K 0 0
4
Avatar

Data Mining - Khai phá dữ liệu - [Data Science Series]

3.2K 26 0
11
Avatar

Data Scientist, công việc hấp dẫn nhất thế kỷ 21 - [Data Science Series]

534 24 0
13
Avatar

Các kỹ năng của một Data Analyst

906 3 0
6
Avatar

Cần chuẩn bị gì để trở thành một Data Analyst?

1.2K 1 0
1
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

3.7K 10 14
  • Avatar
  • Avatar
38
Avatar

Data bias trong phân tích dữ liệu

1.1K 2 0
3
Avatar

Data Analyst là gì? Data Scientist là gì

736 1 1
  • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.