Quoc Nguyen

@quocnb

Report

[iOS]Tự tạo bàn phím support chửi bậy trong Liên Quân Mobile

1.2K 5 9
32

[iOS][Swift] Ứng dụng nhảm nhí nhận diện họ hàng của "gâu gâu"

195 1 9
6

[iOS] Hướng dẫn làm app iOS trong 5 phút cho người không biết lập trình iOS

2.9K 1 0
0

[Swift] Test-driven development

101 0 0
0

Swift Generics

300 0 0
0

[iOS][Swift]CallKit

258 0 0
3

[Swift] Cùng Tố Hữu tìm hiểu "Bạn hiểu Device của bạn tới đâu"

299 0 0
4

Upgrade code từ Swift 2.3 lên Swift 3.0

162 1 0
0

[iOS] Authentication with TouchID

107 0 0
0

[Swift] Dùng tạm Vapor khi đợi API

296 0 0
1

[iOS][Swift] WebKit And WebView

456 0 0
0

[iOS][Swift] Contacts cho iOS8 và iOS9

158 0 1
0

[iOS][Swift] Detect ảnh từ Camera roll hay từ ứng dụng thứ 3

253 1 0
0

[iOS][Swift] Sử dụng Realm thay cho CoreData

1.2K 0 0
0

[iOS][Swift][iOS 9] Ứng dụng Contacts Framework

286 1 0
1

[Swift][iOS9] Sử dụng AppSearch để làm 1 ứng dụng từ điển đơn giản

414 0 0
1

[Swift] Protocol Oriented Programming

483 1 0
1

Refactor code with Clang Format

115 0 0
2

Saving Data in iOS

538 0 2
2

Auto Layout With Self Resizing Cell

244 2 0
1