Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Software Project Process: Kanban vs Scrum

495 0 0
0
Avatar

Scrum - Under the hood

459 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Thay đổi mindset về kiểm thử dựa trên Nguyên lí Agile

223 1 0
-1
Avatar

Software Project Process: Kanban

561 0 0
1
Avatar

Thế nào là chủ sản phẩm "ủy quyền"? Tại sao ta lại thường gặp nó ?

83 1 0
0
Avatar

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

161 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Agile Methodologies - Scrum

382 1 0
2
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 5: Agile vs Scrum

875 3 1
  • Avatar
-1
Avatar

10 lời khuyên dành cho chủ sản phẩm trong quản lý sản phẩm Agile

102 0 0
0
Avatar

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

156 0 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 4: Agile vs Waterfall. Con đường nào phù hợp với bạn

1.9K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Thôi nhầm lẫn giữa agile và Agile

218 0 0
1
Avatar

Agile thú vị hơn mình nghĩ

3.4K 11 0
10
Avatar

Tổng quan các hình thức kiểm thử Web

635 0 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

2.4K 1 0
1
Avatar

4 Sai lầm phổ biến của tôi khi là một Tester

430 0 0
0
Avatar

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

7.8K 3 0
1
Avatar

Scaled Agile Framework (SAFe®)

1.2K 0 0
-1
Avatar

Code Review: An Agile Process

473 0 0
0
Avatar

Top 10 đầu sách Agile Tester nên đọc

1.3K 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.