+3

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

1. Agile là gì?

Phương pháp Agile liên quan đến việc lặp lại liên tục quá trình phát triển, giao tiếp thường xuyên và hiệu quả, vòng phản ứng ngắn và thích ứng thường xuyên, hướng đến việc nâng cao chất lượng ... kiểm thử trong quá trình SDLC (Software Development Life Cycle). Phương pháp này đặc biệt nhấn mạnh vào sự lặp lại, gia tăng và tiến hóa.

Quá trình phát triển Agile chia sản phẩm thành các phần nhỏ hơn và tích hợp chúng cho việc kiểm thử cuối cùng. Nó có thể được thực hiện theo nhiều cách, bao gồm scrum, kanban, XP, v.v.

Mục đích của các phương pháp Agile là giúp các doanh nghiệp đạt được sự linh hoạt (Agility), từ đó nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Các phương pháp Agile đã thay đổi diện mạo thế giới không chỉ trong Phát triển phần mềm mà còn đang thể hiện giá trị trong các lĩnh vực khác như Marketting (Agile Marketting), giáo dục (EduScrum, Lean Edu, v.v.), thiết kế (Lean UX, Design Thinking), khởi nghiệp (Lean Startup) và Phần cứng.

2. DevOps là gì?

DevOps = "DEVelopment" + "OPerationS"

  • DevOps là một phương pháp phát triển phần mềm tập trung vào giao tiếp, phát triển và hoàn thiện sản phẩm trong từng bước nhanh hơn những tổ chức sử dụng các phương thức phát triển phần mềm truyền thống cũ.

  • DevOps thúc đẩy sự hợp tác giữa nhóm phát triển phần mềm và nhóm định hướng hoạt động. Điều này cho phép triển khai quá trình code nhanh hơn theo cách tự động. Nó giúp tăng tốc độ của một tổ chức, công ty trong quá trình cung cấp ứng dụng và dịch vụ. Nó có thể được định nghĩa là một sự liên kết của phát triển và hoạt động CNTT.

Vì vậy nó là một phương pháp tiếp cận và đó là một văn hóa với mục tiêu tối ưu hóa vòng đời phát triển phần mềm SDLC (Software Development Life Cycle) bằng cách đưa sự phát triển (development) và operation xích lại gần nhau hơn.

3. Mô tả Agile Vs. DevOps

Stakeholder và sự giao tiếp trong một quy trình CNTT điển hình.

  • Trong đó Stakeholder là thuật ngữ chỉ các cá nhân, tổ chức có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp. Họ có quan tâm, chia sẻ những nguồn lực, chịu tác động hoặc trực tiếp tác động tới doanh nghiệp trong các chiến lược, kế hoạch, các hoạt động kinh doanh và có thể quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. những cá nhân, tổ chức, nhóm người ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi những quyết định, activities, hay đầu ra của dự án.

4. Sự khác biệt giữa Agile và DevOps

Parameter Agile DevOps
- Agile đề cập đến một cách tiếp cận lặp đi lặp lại, tập trung vào sự cộng tác, phản hồi của khách hàng và các bản phát hành nhỏ, nhanh chóng. DevOps được coi là một thực tế đưa các nhóm phát triển và nhóm hoạt động lại gần nhau.
Mục đích Agile giúp quản lý các dự án phức tạp. Mô hình chính của DevOps là quản lý các quy trình kỹ thuật từ đầu đến cuối.
Công việc Mô hình agile tập trung vào những thay đổi liên tục. DevOps tập trung vào kiểm thử và phân phối liên tục.
Thực hiện Agile có thể được thực hiện dựa trên những chiến lược có sẵn như sprint, safe and scrum. Mục tiêu chính của DevOps là tập trung vào cộng tác, vì vậy nó không có bất kỳ framework được chấp nhận phổ biến nào.
Kỹ năng team Phát triển nhanh, nhấn mạnh đào tạo tất cả các thành viên trong nhóm để có kỹ năng đồng đều. DevOps chia và dàn trải kỹ năng giữa các nhóm phát triển và vận hành.
Team size Nhóm nhỏ là cốt lõi của Agile.Khi nhóm nhỏ hơn, số người càng ít thì họ càng di chuyển nhanh hơn. Kích thước nhóm tương đối lớn.
Thời lượng Quá trình agile được quản lý theo đơn vị "sprints".Thời gian này ít hơn một tháng cho mỗi giai đoạn. DevOps tập trung vào thời giạn release những bản phát hành chính thức. Mục tiêu là bàn giao code sản phẩm hang ngày, hàng giờ.
Phản hồi Phản hồi được đưa ra bởi khách hàng. Phản hồi đến từ nhóm nội bộ.
Mục tiêu Phát triển phần mềm. Giải pháp kinh doanh đầu cuối và giao hàng nhanh.
Nguyên tắc Shift-Left Tận dụng shift-left. 'Shift Left' có nghĩa là thay đổi từ phải sang trái bắt nguồn từ 'Giai đoạn Kiểm thử' hoặc rõ hơn là liên quan đến Kiểm thử ở mọi giai đoạn và kiểm thử liên tục trong suốt quá trình phát triển phần mềm . Hỗ trợ việc tạo thành các nhóm Scrum Agile, bao gồm các QA có các vai trò khác nhau. Tận dụng cả hai, cả trái và phải (shift left và shift right).
Nhấn mạnh Agile nhấn mạnh vào phương pháp phát triển phần mềm để phát triển phần mềm. Khi phần mềm được phát triển và phát hành, team agile sẽ không quan tâm điều gì xảy ra với nó. DevOps là tất cả về việc lấy phần mềm đã sẵn sàng để phát hành và triển khai nó một cách đáng tin cậy và an toàn.
Chức năng xuyên suốt Bất kỳ thành viên nhóm nào cũng có thể làm những gì cần thiết cho tiến độ của dự án. Ngoài ra, khi mỗi thành viên trong nhóm có thể thực hiện mọi công việc, nó làm tăng sự hiểu biết và liên kết giữa chúng. Trong DevOps, các nhóm phát triển và các nhóm hoạt động riêng biệt. Vì vậy, giao tiếp khá phức tạp.
Giao tiếp Scrum là phương pháp phổ biến nhất để triển khai phát triển phần mềm Agile. Cuộc họp scrum hàng ngày được thực hiện. Giao tiếp trong DevOps liên quan đến thông số kỹ thuật và tài liệu thiết kế. Điều quan trọng là nhóm hoạt động phải hiểu đầy đủ về việc phát hành phần mềm và các hệ thống phần cứng / mạng để chạy quá trình triển khai.
Tài liệu Phương pháp Agile ưu tiên cho hệ thống có tài liệu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nó có thể sẽ không tốt khi bạn đang cố gắng chuyển mọi thứ sang một nhóm khác để triển khai. Trong DevOps, tài liệu quy trình là quan trọng nhất vì nó sẽ được gửi cho nhóm hoạt động để triển khai. Tự động khắc phục, giảm thiểu tác động của việc tài liệu mô tả thiếu.Tuy nhiên, trong sự phát triển của phần mềm phức tạp, thật khó để chuyển tất cả các kiến thức cần thiết.
Tự động hóa Agile không nhấn mạnh vào tự động hóa. Mặc dù nó hỗ trợ. Tự động hóa là mục tiêu chính của DevOps. Nó hoạt động trên nguyên tắc để tối đa hóa hiệu quả khi triển khai phần mềm.
Mục tiêu Nó giải quyết khoảng cách giữa nhu cầu của khách hàng và các nhóm phát triển và thử nghiệm. Nó giải quyết khoảng cách giữa phát triển, kiểm thử và Ops.
Tiêu điểm Nó tập trung vào sự sẵn sàng chức năng và phi chức năng. Nó tập trung nhiều hơn vào sự sẵn sàng hoạt động và kinh doanh.
Tầm quan trọng Agile tập trung vào quá trình phát triển phần mềm. Phát triển, kiểm thử và thực hiện tất cả đều quan trọng không kém.
Tốc độ so với rủi ro Các nhóm sử dụng Agile hỗ trợ thay đổi nhanh chóng và cấu trúc ứng dụng mạnh mẽ. Trong phương phápDevOps, các team phải đảm bảo rằng những thay đổi được thực hiện cho kiến trúc không tạo ra rủi ro cho toàn bộ dự án.
Chất lượng Agile sản xuất các bộ ứng dụng tốt hơn với các yêu cầu mong muốn. Nó có thể dễ dàng thích ứng theo những thay đổi được thực hiện về thời gian, trong suốt cuộc đời dự án. DevOps, cùng với tự động và gỡ lỗi sớm, góp phần tạo ra chất lượng tốt hơn. Các nhà phát triển cần tuân theo các phương pháp tốt nhất về Mã hóa và Kiến trúc để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng.
Công cụ được sử dụng JIRA, Bugzilla, Kanboard là một số công cụ Agile phổ biến. Puppet, Chef, TeamCity OpenStack, AWS là các công cụ DevOps phổ biến.
Thách thức Phương pháp nhanh nhẹn cần các đội làm việc hiệu quả hơn, rất khó để phù hợp với mọi thời gian. Quá trình DevOps cần phải phát triển, thử nghiệm và môi trường sản xuất để sắp xếp công việc.
Lợi thế Agile cung cấp chu kỳ phát triển ngắn hơn và phát hiện khiếm khuyết được cải thiện. DevOps hỗ trợ chu kỳ phát hành của Agile.

5. Phần kết

  • DevOps là một phương pháp phát triển phần mềm tập trung vào giao tiếp, tích hợp và hợp tác giữa các chuyên gia CNTT.
  • Phương pháp phát triển phần mềm nhanh nhẹn tập trung vào phát triển lặp lại, gia tăng và tiến hóa.
  • Agile đề cập đến một cách tiếp cận lặp đi lặp lại tập trung vào sự cộng tác, phản hồi của khách hàng và các bản phát hành nhỏ, nhanh chóng.
  • DevOps xem xét như là một thực tế của việc đưa các nhóm phát triển và hoạt động với nhau.
  • Phương thức Agile là ưu tiên cho hệ thống làm việc trên tài liệu hoàn chỉnh. Đó là lý tưởng khi bạn linh hoạt và đáp ứng.
  • Trong DevOps, tài liệu quy trình là quan trọng nhất vì nó sẽ gửi phần mềm cho nhóm hoạt động để triển khai.
  • Theo như nghiên cứu của google, DevOps đã được quan tâm hơn rất nhiều trong 5 năm vừa qua và sẽ vẫn là xu hướng trong 5 năm tiếp theo. Chúng ta sẽ thấy nhiều hơn các tổ chức triển khai các bài thực hành DevOps nhiều lên. Việc thực hành DevOps chủ yếu dựa trên tính tự động và tích hợp. Vì vậy sẽ có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc test tự động và tích hợp liên tục được giới thiệu để hỗ trợ cho các tổ chức.

Nguồn: https://www.guru99.com/agile-vs-devops.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.