kanamikiii

@kanamikiii

Report

Các tình huống thường gặp khi sử dụng GIT

188 8 0
5

Làm thế nào để cải thiện chất lượng code ?

233 2 0
4

Họp stand-up có thực sự cần thiết ?

299 7 5
14

Tiếp cận để hiểu rõ hơn cam kết với khách hàng (phần hai)

33 1 0
0

Tiếp cận để hiểu rõ hơn cam kết với khách hàng

65 1 0
1

5 bước để từ ý tưởng thành sản phẩm

194 0 0
6

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

144 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

240 0 0
0

10 dự đoán về phát triển phần mềm năm 2018

261 1 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

244 1 0
4

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

456 4 0
4

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

502 6 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

180 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

75 2 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

125 2 0
3

Làm sao để có động lực ngay cả khi bạn không có hứng

1.6K 4 1
4

Sự khác biệt giữa Chuyên Nghiệp và Nghiệp Dư

841 10 0
3

Ảo tưởng Multitasking

616 5 0
4

Những thói xấu mà các lập trình viên nên tránh

541 3 0
5

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

294 4 0
4