kanamikiii

@kanamikiii

Report

Làm sao để trở thành Full Stack Developer

1.4K 3 0
6

Làm sao để tránh Async/Await Hell ?

584 6 0
13

Sử dụng debugger của browser thay cho console.log()

230 4 0
6

Các tình huống thường gặp khi sử dụng GIT

251 8 0
5

Làm thế nào để cải thiện chất lượng code ?

287 2 0
4

Họp stand-up có thực sự cần thiết ?

328 7 5
15

Tiếp cận để hiểu rõ hơn cam kết với khách hàng (phần hai)

36 1 0
0

Tiếp cận để hiểu rõ hơn cam kết với khách hàng

69 1 0
1

5 bước để từ ý tưởng thành sản phẩm

281 0 0
6

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

172 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

329 0 0
0

10 dự đoán về phát triển phần mềm năm 2018

266 0 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

251 1 0
4

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

497 4 0
4

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

524 7 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

204 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

81 2 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

129 2 0
3

Làm sao để có động lực ngay cả khi bạn không có hứng

2.1K 4 1
4

Sự khác biệt giữa Chuyên Nghiệp và Nghiệp Dư

927 10 0
3