kanamikiii

@kanamikiii

Họp stand-up có thực sự cần thiết ?

215 5 5
14

Tiếp cận để hiểu rõ hơn cam kết với khách hàng (phần hai)

28 0 0
0

Tiếp cận để hiểu rõ hơn cam kết với khách hàng

56 1 0
1

5 bước để từ ý tưởng thành sản phẩm

159 0 0
6

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

134 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

212 0 0
0

10 dự đoán về phát triển phần mềm năm 2018

253 1 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

240 1 0
4

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

433 4 0
4

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

474 6 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

166 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

73 2 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

119 2 0
3

Làm sao để có động lực ngay cả khi bạn không có hứng

1108 4 1
4

Sự khác biệt giữa Chuyên Nghiệp và Nghiệp Dư

802 10 0
3

Ảo tưởng Multitasking

595 5 0
4

Những thói xấu mà các lập trình viên nên tránh

523 3 0
5

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

275 4 0
4

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

297 2 0
2

Một vài lưu ý khi sử dụng Shell Script (phần 4)

214 1 0
1