waterfall

waterfall

Sort by: Newest posts
Avatar

Một số mô hình phát triển phần mềm phổ biến

314 6 0
8
Avatar

001: Traditional SDLC với Waterfall model

1.5K 6 0
10
Avatar

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

2.3K 2 0
5
Avatar

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

16.2K 2 5
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

121.8K 46 8
  • Avatar
  • Avatar
65
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 4: Agile vs Waterfall. Con đường nào phù hợp với bạn

4.1K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Agile thú vị hơn mình nghĩ

5.0K 14 0
13
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

3.9K 2 0
1
Avatar

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

10.2K 6 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 2: Waterfall là gì?

7.9K 3 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

10.7K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.