waterfall

waterfall

Sort by: Newest posts
Avatar

001: Traditional SDLC với Waterfall model

1.2K 5 0
9
Avatar

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

1.4K 1 0
4
Avatar

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

11.7K 2 5
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

75.8K 34 8
  • Avatar
  • Avatar
50
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 4: Agile vs Waterfall. Con đường nào phù hợp với bạn

2.3K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Agile thú vị hơn mình nghĩ

3.7K 11 0
10
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

2.7K 1 0
1
Avatar

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

8.6K 5 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 2: Waterfall là gì?

6.3K 3 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

6.6K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.