waterfall

waterfall

Sort by: Newest posts
Avatar

001: Traditional SDLC với Waterfall model

785 5 0
9
Avatar

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

848 1 0
4
Avatar

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

9.5K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

58.7K 27 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 4: Agile vs Waterfall. Con đường nào phù hợp với bạn

1.8K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Agile thú vị hơn mình nghĩ

3.3K 11 0
10
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

2.4K 1 0
1
Avatar

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

7.7K 3 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 2: Waterfall là gì?

5.8K 2 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

5.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.