waterfall

waterfall

Sort by: Newest posts
Avatar

001: Traditional SDLC với Waterfall model

1.3K 5 0
9
Avatar

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

2.0K 1 0
4
Avatar

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

14.0K 2 5
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

94.5K 39 8
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 4: Agile vs Waterfall. Con đường nào phù hợp với bạn

2.7K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Agile thú vị hơn mình nghĩ

4.4K 14 0
12
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

3.1K 2 0
1
Avatar

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

9.6K 6 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 2: Waterfall là gì?

7.0K 3 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

8.0K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.