waterfall

waterfall

Sort by: Newest posts

001: Traditional SDLC với Waterfall model

141 5 0
8

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

489 1 0
4

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

8.2K 1 5
4

Các mô hình phát triển phần mềm

48.8K 20 8
36

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 4: Agile vs Waterfall. Con đường nào phù hợp với bạn

1.6K 3 4
3

Agile thú vị hơn mình nghĩ

3.0K 11 0
10

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

2.1K 1 0
1

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

7.1K 3 0
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 2: Waterfall là gì?

5.5K 2 0
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

4.9K 2 2
1