Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Khám phá hành trình của nhóm Scrum: 5 bước để trở thành tuyệt vời(Exploring a Scrum Team's Journey: The 5 Stages of Being Awesome)

116 0 0
0
Avatar

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

5.2K 1 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

5.6K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Refactoring - How to do with Large Class?

395 4 1
  • Avatar
4
Avatar

Ước tính chi phí và độ lớn của dự án theo cách của scrum

2.8K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

12 nhiệm vụ của một kỹ sư kiểm thử Agile chuyên nghiệp - P2

128 0 0
0
Avatar

Refactoring - Mở đầu

1.7K 8 0
5
Avatar

[MOJITO] - Hướng dẫn sử dụng Jmeter để Test Performance cho hệ thống website

30.4K 10 6
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Áp dụng Agile vào quy trình thiết kế UX – kinh nghiệm từ Google

1.0K 4 0
1
Avatar

CI/CD with Jenkins (P1)

7.6K 7 0
3
Avatar

How to run an effective Retrospectives meeting? (P1)

458 1 0
2
Avatar

12 nhiệm vụ của một kỹ sư kiểm thử Agile chuyên nghiệp - P1

231 0 0
0
Avatar

Tổng quan về LEAN method

770 1 0
1
Avatar

Agile Testing: khi mỗi Dev là một QA

432 3 0
0
Avatar

Huyền thoại Scrum (Scrum myths): Scrum xung đột với ngày cố định (fixed Date)

423 2 0
2
Avatar

What is Scrum? How does it work?

871 3 0
4
Avatar

Bàn về 12 nguyên tắc trong Agile (Phần 2)

1.2K 2 0
1
Avatar

Tại sao nên sử dụng Test Driven Development (TDD)

1.8K 7 0
10
Avatar

Mở rộng Scrum một cách đơn giản với khái niệm của khung làm việc Nexus

191 2 0
1
Avatar

Vai trò của QA trong Agile - góc nhìn của một newbie

670 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.