Scrum master

Scrum master

Sort by: Newest posts

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

145 0 0
3

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

601 0 0
1

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.0K 6 0
4

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

102 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

115 1 0
2

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

272 1 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

186 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

1.3K 2 2
3

Các hình thức Scrum Master phổ biến

101 0 0
1

Hành trình chinh phục chứng chỉ PSM III — Khiem Huynh

322 1 0
4

Be Agile - Agile là gì ?

159 0 0
1

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

489 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.0K 4 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

10.5K 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

285 1 1
0

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

281 0 0
0