Scrum master

Scrum master

Sort by: Newest posts

Scrum là gì?

88 1 0
1

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

181 0 0
3

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

1.5K 0 0
2

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.1K 6 0
4

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

140 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

146 1 0
2

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

451 1 0
2

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

227 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

2.1K 2 2
4

Các hình thức Scrum Master phổ biến

119 0 0
1

Hành trình chinh phục chứng chỉ PSM III — Khiem Huynh

369 1 0
4

Be Agile - Agile là gì ?

197 0 0
1

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

594 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.4K 4 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

11.9K 1 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

322 1 1
0

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

286 0 0
0