Scrum master

Scrum master

Sort by: Newest posts

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

45 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

42 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

91 1 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

110 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

81 1 0
1

Các hình thức Scrum Master phổ biến

45 0 0
1

Hành trình chinh phục chứng chỉ PSM III — Khiem Huynh

189 1 0
3

Lựa chọn chứng chỉ Scrum Master

68 0 0
1

Be Agile - Agile là gì ?

65 0 0
1

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

261 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần I)

1.3K 4 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

7.4K 0 0
6

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

203 1 1
0

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

239 0 0
0