Scrum master

Scrum master

Sort by: Newest posts

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

166 0 0
3

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

1.0K 0 0
2

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.0K 6 0
4

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

119 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

135 1 0
2

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

348 1 0
2

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

207 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

1.7K 2 2
4

Các hình thức Scrum Master phổ biến

109 0 0
1

Hành trình chinh phục chứng chỉ PSM III — Khiem Huynh

346 1 0
4

Be Agile - Agile là gì ?

180 0 0
1

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

549 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.2K 4 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

11.3K 1 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

302 1 1
0

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

284 0 0
0