Scrum master

Scrum master

Sort by: Newest posts
Avatar

[PMStarter] Họp Retrospective với phương pháp Mad / Sad / Glad

284 1 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Scrum là gì?

264 1 0
1
Avatar

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

640 2 0
4
Avatar

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

9.5K 8 0
4
Avatar

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.2K 7 0
4
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

362 1 0
1
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

289 1 0
2
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

2.0K 1 0
1
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

456 1 1
  • Avatar
1
Avatar

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

7.2K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Các hình thức Scrum Master phổ biến

333 0 0
1
Avatar

Hành trình chinh phục chứng chỉ PSM III — Khiem Huynh

1.0K 2 0
6
Avatar

Be Agile - Agile là gì ?

504 0 0
1
Avatar

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

1.2K 0 0
0
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần I)

4.9K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

21.7K 2 0
12
Avatar

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

580 1 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

415 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.