Scrum master

Scrum master

Sort by: Newest posts

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

919 5 0
4

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

73 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

71 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

125 1 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

137 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

241 1 2
2

Các hình thức Scrum Master phổ biến

64 0 0
1

Hành trình chinh phục chứng chỉ PSM III — Khiem Huynh

224 1 0
3

Lựa chọn chứng chỉ Scrum Master

169 0 0
2

Be Agile - Agile là gì ?

85 0 0
1

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

315 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần I)

1.4K 4 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

8.2K 0 0
6

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

235 1 1
0

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

253 0 0
0