Scrum master

Scrum master

Sort by: Newest posts
Avatar

Scrum là gì?

112 1 0
1
Avatar

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

209 1 0
3
Avatar

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

2.2K 1 0
2
Avatar

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.1K 6 0
4
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

165 1 0
1
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

157 1 0
2
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

558 1 0
2
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

261 1 1
  • Avatar
1
Avatar

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

2.6K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Các hình thức Scrum Master phổ biến

129 0 0
1
Avatar

Hành trình chinh phục chứng chỉ PSM III — Khiem Huynh

415 1 0
4
Avatar

Be Agile - Agile là gì ?

232 0 0
1
Avatar

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

684 0 0
0
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.7K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

12.7K 1 0
7
Avatar

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

347 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

290 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.