Scrum master

Scrum master

Sort by: Newest posts
Avatar

Scrum là gì?

211 1 0
1
Avatar

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

438 2 0
3
Avatar

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

6.1K 6 0
3
Avatar

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.2K 7 0
4
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

263 1 0
1
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

217 1 0
2
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

1.4K 1 0
1
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

390 1 1
  • Avatar
1
Avatar

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

5.2K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Các hình thức Scrum Master phổ biến

249 0 0
1
Avatar

Hành trình chinh phục chứng chỉ PSM III — Khiem Huynh

758 2 0
6
Avatar

Be Agile - Agile là gì ?

385 0 0
1
Avatar

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

1.0K 0 0
0
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần I)

4.0K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

17.2K 2 0
10
Avatar

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

475 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

364 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.