Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Lời đồn 11: Trong Scrum, chúng ta dành quá nhiều thời gian vào cuộc họp

315 0 0
0

Software Project Process: Kanban vs Scrum

415 0 0
0

Scrum - Under the hood

419 2 1
3

Thay đổi mindset về kiểm thử dựa trên Nguyên lí Agile

217 1 0
-1

Software Project Process: Kanban

490 0 0
1

Thế nào là chủ sản phẩm "ủy quyền"? Tại sao ta lại thường gặp nó ?

74 1 0
0

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

127 0 1
0

Agile Methodologies - Scrum

296 1 0
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 5: Agile vs Scrum

731 2 1
-1

10 lời khuyên dành cho chủ sản phẩm trong quản lý sản phẩm Agile

96 0 0
0

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

117 0 0
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 4: Agile vs Waterfall. Con đường nào phù hợp với bạn

1.5K 3 4
3

Thôi nhầm lẫn giữa agile và Agile

190 0 0
1

Agile thú vị hơn mình nghĩ

2.7K 11 0
9

Tổng quan các hình thức kiểm thử Web

593 0 2
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

2.0K 1 0
1

4 Sai lầm phổ biến của tôi khi là một Tester

385 0 0
0

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

6.8K 3 0
1

Scaled Agile Framework (SAFe®)

749 0 0
-1

Code Review: An Agile Process

383 0 0
0