Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Agile Development

187 0 0
0
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.8K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

1.5K 2 0
3
Avatar

Dẫn dắt nhóm hiệu suất cao

403 1 0
-1
Avatar

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

722 0 0
7
Avatar

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

351 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

14.6K 3 0
3
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

61.7K 29 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Kiểm thử phi chức năng là gì?

6.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

1.8K 2 1
 • Avatar
5
Avatar

Giới thiệu eXtreme Programming

1.1K 0 0
1
Avatar

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

298 1 0
3
Avatar

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

301 0 0
0
Avatar

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 1: Tổng quan về Agile

1.0K 3 0
5
Avatar

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

505 0 0
0
Avatar

[XP Series] Phần 1: Các "Giá trị cốt lõi" trong Extreme Programming (XP)

987 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Agile Scrum trong 10 phút

6.0K 2 0
0
Avatar

How To Become An Agile Tester

465 3 0
2
Avatar

Làm gì khi team SCRUM của bạn không hoàn thành công việc trong Sprint vừa rồi

713 2 0
3
Avatar

Lời đồn 11: Trong Scrum, chúng ta dành quá nhiều thời gian vào cuộc họp

402 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.