Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về cách thiết kế Class Diagram

32.9K 19 3
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Sức mạnh đội nhóm được trao quyền

283 2 0
4
Avatar

Làm thế nào để quản lý test case tốt

517 0 0
1
Avatar

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

1.6K 4 0
4
Avatar

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

800 10 1
  • Avatar
10
Avatar

Những điều bạn chưa biết về Scrum

371 2 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về Scrum

266 1 1
  • Avatar
6
Avatar

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

278 1 0
1
Avatar

Be Agile - Agile là gì ?

243 0 0
1
Avatar

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

484 0 0
2
Avatar

【Phần II - Agile Orientation】Chương 3 - Nào mình cùng lên xe bus

171 1 0
0
Avatar

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

753 6 0
3
Avatar

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

365 1 0
2
Avatar

Tư tưởng Agile - Quy trình Scrum

469 2 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (3)

166 0 0
0
Avatar

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

294 2 0
0
Avatar

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (2)

135 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

700 0 0
4
Avatar

Agile Testing: Vai trò của QA trong Agile

124 0 0
0
Avatar

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (1)

205 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.