Agile

Agile

Sort by: Newest posts

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (1)

158 1 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (2)

211 1 0
3

Những khái niệm cơ bản về Scum

491 1 2
4

How AI is set to disrupt the workflow management space?

41 1 1
1

18 công cụ quản lý dự án theo Agile mà bạn nên biết

2.2K 0 3
2

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (1)

252 1 0
1

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

501 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

1.1K 0 0
1

Sơ lược về phương pháp Agile

318 3 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

105 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

206 0 3
11

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

86 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

1.0K 2 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

2.1K 1 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

649 4 0
5

Understanding Software Requirements

223 0 0
2

Agile Testing - Workproducts & Kanban

185 0 0
0

Devops Vs Agile: What's the difference?

100 0 0
0

Migrate Circle CI version 2.0 - Automation testing

418 4 0
2

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban trong Agile

3.3K 2 0
5