Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Họp stand-up có thực sự cần thiết ?

483 7 5
15

Agile Development

160 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.0K 4 2
1

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

1.1K 2 0
3

Dẫn dắt nhóm hiệu suất cao

357 1 0
-1

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

589 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

285 1 1
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

12.5K 3 0
3

Các mô hình phát triển phần mềm

43.6K 17 8
31

Kiểm thử phi chức năng là gì?

5.4K 2 2
1

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

1.5K 2 1
5

Giới thiệu eXtreme Programming

738 0 0
1

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

282 1 0
3

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

282 0 0
0

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 1: Tổng quan về Agile

845 3 0
5

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

486 0 0
0

[XP Series] Phần 1: Các "Giá trị cốt lõi" trong Extreme Programming (XP)

834 1 0
3

Tìm hiểu về Agile Scrum trong 10 phút

4.7K 2 0
0

How To Become An Agile Tester

425 3 0
2

Làm gì khi team SCRUM của bạn không hoàn thành công việc trong Sprint vừa rồi

565 2 0
3