scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Scrum Vs. Kanban

58 0 0
0

Tạo Kanban board và Burndown chart để quản lý công việc

97 0 0
4

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

96 0 0
1

Agile Vs Scrum: Know the Difference

95 0 1
1

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

391 4 0
6

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

95 1 0
0

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.0K 6 0
4

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

273 1 0
3

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

434 1 0
2

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

612 12 0
12

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 1]

1.4K 14 0
11

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

1.1K 16 0
12

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

115 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

129 1 0
2

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

329 1 0
2

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

201 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

1.6K 2 2
4

Các hình thức Scrum Master phổ biến

107 0 0
1

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

610 4 0
3

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

1.6K 4 0
13