scrum

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

37 1 0
3

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

29 0 0
0

Scrum - Origins of scrum

35 0 0
1

Tìm hiểu về Agile Scrum trong 10 phút

133 0 0
0

[Training] Giá trị của chứng chỉ và những chứng chỉ nên có đối với người học CNTT

891 15 0
23

Làm gì khi team SCRUM của bạn không hoàn thành công việc trong Sprint vừa rồi

192 2 0
3

Software Project Process: Kanban vs Scrum

53 1 0
0

Scrum - Under the hood

Thế nào là chủ sản phẩm "ủy quyền"? Tại sao ta lại thường gặp nó ?

25 1 0
0

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 5: Agile vs Scrum

116 2 0
0

Agile thú vị hơn mình nghĩ

397 4 0
4

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

374 1 0
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

989 1 0
2

ScrumBut Là gì

147 3 0
2

What is Scrum? How it works?

108 3 0
4

Bàn về 12 nguyên tắc trong Agile (Phần 2)

130 1 0
1

Vai trò của QA trong Agile - góc nhìn của một newbie

197 0 0
0

Bàn về 12 nguyên tắc của Agile (Phần 1)

355 2 0
1

Agile - Scrum: Phần 2 - Cách thức phát triển phần mềm trong Scrum

375 1 0
0

Agile - Scrum: Phần 1 - Khái niệm Agile Scrum

479 3 0
0