scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Loạt bài về Scrum kì 2

54 0 0
0

Các sự kiện trong scrum

22 0 0
0

Loại bài về Scrum kì 3

31 0 0
1

Tổng quan về Agile - Scrum

60 0 0
0

Scrum là gì?

89 1 0
1

Loạt bài về Scrum (kì 1)

80 1 0
2

Scrum Vs. Kanban

67 0 0
1

Tạo Kanban board và Burndown chart để quản lý công việc

116 0 0
4

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

148 0 0
2

Agile Vs Scrum: Know the Difference

113 0 1
2

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

408 4 0
6

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

120 1 0
0

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.1K 6 0
4

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

349 1 0
3

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

618 1 0
2

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

782 12 0
12

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 1]

2.1K 14 0
11

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

2.0K 16 0
12

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

141 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

146 1 0
2