scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

60 2 0
4

Những điều bạn chưa biết về Scrum

114 1 4
2

Tìm hiểu về Scrum

95 1 1
4

Be Agile - Agile là gì ?

45 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

84 0 0
2

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

188 5 0
3

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

157 0 0
4

Những khái niệm cơ bản về Scum

147 1 2
4

Pros and Cons of Scrum Development

96 0 2
4

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

148 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

226 0 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

46 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

102 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

48 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

428 1 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

752 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

516 4 0
5

Understanding Software Requirements

156 0 0
2

Agile for newbies (Part 1)

60 1 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần 2)

390 1 0
4