scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

41 1 0
0

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

977 6 0
4

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

151 1 0
3

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

122 1 0
2

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

232 8 0
8

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 1]

376 11 0
7

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

431 12 0
8

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

79 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

82 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

144 1 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

146 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

403 1 2
2

Các hình thức Scrum Master phổ biến

72 0 0
1

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

342 4 0
3

Lựa chọn chứng chỉ Scrum Master

303 0 0
2

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

659 4 0
13

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

243 3 0
4

Những điều bạn chưa biết về Scrum

188 2 4
2

Tìm hiểu về Scrum

162 1 1
4

Be Agile - Agile là gì ?

99 0 0
1