scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Be Agile - Agile là gì ?

7 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

13 0 0
2

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

107 4 0
3

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

109 0 0
4

Những khái niệm cơ bản về Scum

96 1 2
4

Pros and Cons of Scrum Development

94 0 2
4

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

92 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

135 0 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

27 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

99 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

40 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

347 1 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

509 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

486 4 0
5

Understanding Software Requirements

143 0 0
2

Agile for newbies (Part 1)

48 1 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần 2)

330 1 0
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

859 3 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

3.4K 0 0
4

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

200 0 0
7