scrum

scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

Khi các practice Agile bị hiểu sai

200 0 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Một số framework và mô hình phát triển phần mềm Scrum-based dành cho dụ án/phần mềm đông thành viên

535 2 0
1
Avatar

Daily Meeting thế nào là hiệu quả?

1.5K 2 0
7
Avatar

5 phút tìm hiểu về Scrum - p5 - chia sẻ về thi đậu chứng chỉ PSM I

662 2 4
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về scrum trong 5' - p4

339 0 0
4
Avatar

Tìm hiểu Scrum trong 5' - p3

377 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu Scrum trong 5' p1

970 3 1
  • Avatar
13
Avatar

Một Scrum Master áp dụng Scrum vào cuộc sống như thế nào?

1.2K 7 1
  • Avatar
14
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

2.0K 1 0
2
Avatar

Sự kiện Scrum Hàng Ngày

493 2 0
2
Avatar

Scrum là gì? Lý do gì giúp mô hình Scrum được dùng phổ biến?

1.5K 0 0
2
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 2

352 1 0
2
Avatar

Các sự kiện trong scrum

2.2K 1 0
3
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

168 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

622 1 0
1
Avatar

Scrum là gì?

275 1 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

412 2 0
3
Avatar

Scrum Vs. Kanban

99 0 0
1
Avatar

Tạo Kanban board và Burndown chart để quản lý công việc

1.1K 0 0
4
Avatar

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

1.3K 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.