scrum

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

10 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

77 0 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

20 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

79 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

29 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

274 1 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

275 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

430 3 0
5

Understanding Software Requirements

100 0 0
2

Agile for newbies (Part 1)

41 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần 2)

262 1 0
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

618 3 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

1.5K 0 0
4

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

152 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

142 1 1
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

2.6K 2 0
2

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 3: Nhóm scrum

273 1 0
2

Các mô hình phát triển phần mềm

11.7K 9 4
11

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

487 2 0
4

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

161 0 0
0