scrum

scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

58 0 0
1
Avatar

Sự kiện Scrum Hàng Ngày

49 1 0
2
Avatar

Scrum là gì? Lý do gì giúp mô hình Scrum được dùng phổ biến?

132 0 0
2
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 2

83 1 0
1
Avatar

Các sự kiện trong scrum

61 1 0
1
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

36 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

119 0 0
0
Avatar

Scrum là gì?

112 1 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

96 1 0
2
Avatar

Scrum Vs. Kanban

68 0 0
1
Avatar

Tạo Kanban board và Burndown chart để quản lý công việc

161 0 0
4
Avatar

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

215 0 0
2
Avatar

Agile Vs Scrum: Know the Difference

114 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

425 4 0
6
Avatar

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

145 1 0
0
Avatar

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.1K 6 0
4
Avatar

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

437 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

760 1 0
2
Avatar

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

984 13 0
13
Avatar

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 1]

2.9K 15 0
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.