scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

60 1 0
2

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

161 1 0
1

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 1]

300 4 0
0

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

360 5 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

56 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

56 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

99 1 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

117 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

147 1 2
2

Các hình thức Scrum Master phổ biến

56 0 0
1

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

231 2 0
1

Lựa chọn chứng chỉ Scrum Master

110 0 0
2

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

495 4 0
13

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

164 3 0
4

Những điều bạn chưa biết về Scrum

158 2 4
2

Tìm hiểu về Scrum

131 1 1
4

Be Agile - Agile là gì ?

72 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

153 0 0
2

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

271 5 0
3

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

228 0 0
4