scrum

scrum

Sort by: Newest posts

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

57 0 0
1

Agile Vs Scrum: Know the Difference

75 0 1
0

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

381 4 0
5

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

81 1 0
0

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.0K 6 0
4

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

234 1 0
3

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

301 1 0
2

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

482 10 0
10

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 1]

966 13 0
9

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

704 14 0
10

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

98 0 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

109 1 0
2

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

243 1 0
1

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

180 1 1
1

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

1.0K 2 2
3

Các hình thức Scrum Master phổ biến

99 0 0
1

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

500 4 0
3

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

1.2K 4 0
13

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

513 3 0
4

Những điều bạn chưa biết về Scrum

241 2 4
2