scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

64 0 0
2

Những khái niệm cơ bản về Scum

62 1 2
4

Pros and Cons of Scrum Development

88 0 2
4

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

56 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

118 0 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

25 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

92 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

37 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

325 1 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

415 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

468 4 0
5

Understanding Software Requirements

130 0 0
2

Agile for newbies (Part 1)

43 1 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần 2)

308 1 0
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

765 3 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

2.5K 0 0
4

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

182 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

153 1 1
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

3.8K 2 0
2

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 3: Nhóm scrum

316 1 0
2