scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

370 4 0
13

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

104 3 0
4

Những điều bạn chưa biết về Scrum

134 2 4
2

Tìm hiểu về Scrum

106 1 1
4

Be Agile - Agile là gì ?

58 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

102 0 0
2

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

222 5 0
3

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

179 0 0
4

Những khái niệm cơ bản về Scum

198 1 2
4

Pros and Cons of Scrum Development

98 0 2
4

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

199 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

341 0 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

53 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

109 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

54 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

473 1 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

970 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

537 4 0
5

Understanding Software Requirements

166 0 0
2

Agile for newbies (Part 1)

68 1 0
0