scrum

Tìm hiểu về Agile và Scrum

65 0 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

18 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

63 0 1
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

25 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

218 1 3
8

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

200 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

340 3 0
5

Understanding Software Requirements

93 0 0
2

Agile for newbies (Part 1)

37 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần 2)

233 1 0
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

501 3 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

917 0 0
4

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

121 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

131 1 1
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

1.7K 2 0
2

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 3: Nhóm scrum

209 1 0
2

Các mô hình phát triển phần mềm

8.2K 8 4
11

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

379 1 0
3

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

145 0 0
0

Scrum - Origins of scrum

63 0 0
1