Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

551 4 0
3

Tìm hiểu về cách thiết kế Class Diagram

11.5K 12 3
7

Sức mạnh đội nhóm được trao quyền

197 2 0
3

Làm thế nào để quản lý test case tốt

243 0 0
1

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

620 3 0
4

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

605 9 1
10

Những điều bạn chưa biết về Scrum

255 2 4
2

Tìm hiểu về Scrum

205 1 1
4

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

201 1 0
1

Be Agile - Agile là gì ?

160 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

341 0 0
2

【Phần II - Agile Orientation】Chương 3 - Nào mình cùng lên xe bus

124 1 0
0

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

457 6 0
3

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

187 1 0
2

Tư tưởng Agile - Quy trình Scrum

304 2 2
5

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (3)

128 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

189 2 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (2)

111 0 0
0

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

441 0 0
4

Agile Testing: Vai trò của QA trong Agile

92 0 0
0