Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

238 0 0
2
Avatar

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

2.0K 4 6
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

413 1 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile Testing

113 1 0
2
Avatar

Agile Vs Scrum: Know the Difference

114 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

434 4 0
6
Avatar

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

920 1 0
4
Avatar

Tìm hiểu khái quát về Agile Testing

199 0 0
0
Avatar

Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy trong Agile

110 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

639 0 0
0
Avatar

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

1.4K 2 0
0
Avatar

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

150 0 0
0
Avatar

Agile Testing là gì?

1.4K 1 0
3
Avatar

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.1K 6 0
4
Avatar

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

463 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

810 1 0
2
Avatar

4 giá trị cốt lõi và 12 quy tắc của Agile

1.3K 2 0
1
Avatar

Shuhari Phần 2 - Hành trình đi đến bản chất của trái tim Agile

235 1 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Shuhari Phần 1 - Con đường người Nhật Mastery

431 2 0
2
Avatar

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

890 5 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.