Agile Tester

Agile Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Agile software development (Phần 4) - Các nguyên tắc, quy trình để thực hành Agile Testing

39 0 0
0
Avatar

Một "chớt" tâm sự của một Tester quèn gửi tới Dev team, PM, DM, PO,...

572 3 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Agile software development (Phần 3)

38 0 0
1
Avatar

Tất tần tật về QA - All about QA job Description, Roles, Duties and Career path.

57 0 0
0
Avatar

Kỹ thuật thiết kế kiểm thử trong Kiểm thử phần mềm

171 0 0
3
Avatar

HOW TO FIND DUPLICATE VALUES IN SQL

777 4 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Bộ câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng Tester

460 1 0
0
Avatar

Những yếu tố làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi

99 0 0
0
Avatar

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

205 1 0
3
Avatar

Làm thế nào để quản lý test case tốt

478 0 0
1
Avatar

Cách viết test case cho phần mềm - Viết Test Case từ User Story & Acceptance Criteria

634 1 0
2
Avatar

Cách viết test case cho phần mềm

1.6K 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để viết testcase cho người mới bắt đầu - Khái niệm và các loại test case

935 3 0
1
Avatar

Agile & Scrum

217 1 0
2
Avatar

Góc nhìn của một Tester về các dự án Agile

74 0 0
2
Avatar

10 nguyên tắc dành cho AGILE TESTERS

69 1 0
3
Avatar

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

4.4K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Kỹ năng mềm - Công cụ giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp!

293 0 0
0
Avatar

6 cách để cải thiện giao tiếp giữa Manager và Member

166 0 1
  • Avatar
1
Avatar

How to Write Test Cases ( Hướng dẫn cách viết Testcases)

1.2K 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.