Agile Tester

Agile Tester

Sort by: Newest posts

Làm thế nào để quản lý test case tốt

74 0 0
1

Cách viết test case cho phần mềm - Viết Test Case từ User Story & Acceptance Criteria

119 1 0
2

Cách viết test case cho phần mềm

210 0 0
0

Làm thế nào để viết testcase cho người mới bắt đầu - Khái niệm và các loại test case

228 2 0
0

Agile & Scrum

40 0 0
2

Góc nhìn của một Tester về các dự án Agile

37 0 0
2

10 nguyên tắc dành cho AGILE TESTERS

26 1 0
2

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

573 2 3
0

Kỹ năng mềm - Công cụ giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp!

85 0 0
0

6 cách để cải thiện giao tiếp giữa Manager và Member

46 0 1
1

How to Write Test Cases ( Hướng dẫn cách viết Testcases)

218 0 0
0

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

21 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

80 2 0
0

7 Kỹ năng để trở thành một automation tester thành công trong năm 2019

175 1 0
0

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

124 2 4
8

Agile Testing - Workproducts & Kanban

133 0 0
0

From Tester to Business Analyst(BA)

687 0 1
1

Hướng dẫn về Agile testing

459 0 0
0

Lại bàn về Whitebox Testing và lí do nó không thực sự được ưa chuộng

408 0 0
3

Agile Testing - Scrum

179 0 0
0