Agile Tester

Agile Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Agile software development (Phần 4) - Các nguyên tắc, quy trình để thực hành Agile Testing

134 0 0
0
Avatar

Một "chớt" tâm sự của một Tester quèn gửi tới Dev team, PM, DM, PO,...

908 3 3
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Agile software development (Phần 3)

94 0 0
1
Avatar

Tất tần tật về QA - All about QA job Description, Roles, Duties and Career path.

182 0 0
1
Avatar

Kỹ thuật thiết kế kiểm thử trong Kiểm thử phần mềm

1.8K 1 0
3
Avatar

HOW TO FIND DUPLICATE VALUES IN SQL

1.1K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Bộ câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng Tester

3.1K 3 0
2
Avatar

Những yếu tố làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi

162 0 0
0
Avatar

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

337 2 0
3
Avatar

Làm thế nào để quản lý test case tốt

830 0 0
1
Avatar

Cách viết test case cho phần mềm - Viết Test Case từ User Story & Acceptance Criteria

1.0K 3 0
2
Avatar

Cách viết test case cho phần mềm

2.4K 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để viết testcase cho người mới bắt đầu - Khái niệm và các loại test case

1.4K 3 0
1
Avatar

Agile & Scrum

337 1 0
2
Avatar

Góc nhìn của một Tester về các dự án Agile

110 0 0
2
Avatar

10 nguyên tắc dành cho AGILE TESTERS

138 1 0
3
Avatar

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

7.6K 5 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

How to Write Test Cases ( Hướng dẫn cách viết Testcases)

2.9K 2 0
0
Avatar

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

213 0 0
0
Avatar

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

347 2 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.