Agile Tester

Agile Tester

Sort by: Newest posts

Những yếu tố làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi

71 0 0
0

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

167 0 0
3

Làm thế nào để quản lý test case tốt

296 0 0
1

Cách viết test case cho phần mềm - Viết Test Case từ User Story & Acceptance Criteria

483 1 0
2

Cách viết test case cho phần mềm

1.3K 0 0
0

Làm thế nào để viết testcase cho người mới bắt đầu - Khái niệm và các loại test case

675 3 0
1

Agile & Scrum

141 1 0
2

Góc nhìn của một Tester về các dự án Agile

57 0 0
2

10 nguyên tắc dành cho AGILE TESTERS

52 1 0
2

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

2.9K 2 3
0

Kỹ năng mềm - Công cụ giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp!

245 0 0
0

6 cách để cải thiện giao tiếp giữa Manager và Member

114 0 1
1

How to Write Test Cases ( Hướng dẫn cách viết Testcases)

847 0 0
0

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

85 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

202 2 0
0

7 Kỹ năng để trở thành một automation tester thành công trong năm 2019

626 2 0
0

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

341 2 4
8

Agile Testing - Workproducts & Kanban

195 0 0
0

From Tester to Business Analyst(BA)

1.0K 0 1
1

Hướng dẫn về Agile testing

872 0 0
1