Agile Tester

Agile Tester

Sort by: Newest posts

Cách viết test case cho phần mềm - Viết Test Case từ User Story & Acceptance Criteria

26 1 0
2

Cách viết test case cho phần mềm

41 0 0
0

Làm thế nào để viết testcase cho người mới bắt đầu - Khái niệm và các loại test case

78 2 0
0

Agile & Scrum

23 0 0
2

Góc nhìn của một Tester về các dự án Agile

33 0 0
2

10 nguyên tắc dành cho AGILE TESTERS

18 1 0
2

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

165 2 3
0

Kỹ năng mềm - Công cụ giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp!

35 0 0
0

6 cách để cải thiện giao tiếp giữa Manager và Member

32 0 1
1

How to Write Test Cases ( Hướng dẫn cách viết Testcases)

105 0 0
0

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

14 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

62 2 0
0

7 Kỹ năng để trở thành một automation tester thành công trong năm 2019

120 1 0
0

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

81 2 3
8

Agile Testing - Workproducts & Kanban

108 0 0
0

From Tester to Business Analyst(BA)

607 0 1
1

Hướng dẫn về Agile testing

335 0 0
0

Lại bàn về Whitebox Testing và lí do nó không thực sự được ưa chuộng

364 0 0
3

Agile Testing - Scrum

140 0 0
0

Agile Testing - Quadrants

236 3 4
2