Agile Tester

Agile Tester

Sort by: Newest posts

Kỹ thuật thiết kế kiểm thử trong Kiểm thử phần mềm

64 0 0
3

HOW TO FIND DUPLICATE VALUES IN SQL

669 4 2
6

Bộ câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng Tester

174 0 0
0

Những yếu tố làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi

81 0 0
0

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

182 0 0
3

Làm thế nào để quản lý test case tốt

384 0 0
1

Cách viết test case cho phần mềm - Viết Test Case từ User Story & Acceptance Criteria

547 1 0
2

Cách viết test case cho phần mềm

1.5K 0 0
0

Làm thế nào để viết testcase cho người mới bắt đầu - Khái niệm và các loại test case

789 3 0
1

Agile & Scrum

180 1 0
2

Góc nhìn của một Tester về các dự án Agile

60 0 0
2

10 nguyên tắc dành cho AGILE TESTERS

54 1 0
2

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

3.6K 2 3
1

Kỹ năng mềm - Công cụ giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp!

275 0 0
0

6 cách để cải thiện giao tiếp giữa Manager và Member

130 0 1
1

How to Write Test Cases ( Hướng dẫn cách viết Testcases)

1.0K 0 0
0

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

103 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

232 2 0
0

7 Kỹ năng để trở thành một automation tester thành công trong năm 2019

781 2 0
0

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

380 2 4
8