Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

Scrum Master có phải là một vai trò toàn thời gian ?

Câu trả lời là có. Theo quan điểm của tôi, Scrum Master là một vai trò toàn thời gian. Là một Scrum Master, bạn hỗ trợ nhóm phát triển, chủ sản phẩm (PO), và tổ chức. Bạn giúp những người khác hiểu và làm chủ scrum và để đạt được tiềm năng của họ ở những cấp độ khác nhau.

Các hoạt động Scrum Master có thể bao gồm bất kỳ nội dung nào sau đây:

  • Tạo điều kiện cho sự kiện Scrum
  • Làm việc về quá trình Scrum
  • Giúp các đội trở nên giỏi hơn
  • Hỗ trợ kinh nghiệm
  • Thúc đẩy kiểm tra và thích nghi
  • Tạo điều kiện làm việc theo nhóm
  • Loại bỏ và giải quyết những trở ngại,
  • Hỗ trợ Nhóm Phát triển tự tổ chức
  • Giúp đội Scrum làm việc theo các giá trị Scrum,
  • Quan sát động lực nhóm.

Bạn sẽ luôn cần mơ "radar" của Scrum Master. Bạn xem những thứ không được nói ra, và bạn cảm nhận những thứ không có trên bề mặt. Bạn không thể làm điều đó nếu bạn không ở đó. Với điều này trong tâm trí, đây là một số câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp.

Bạn có thể kết hợp vai trò của nhóm phát triển và Scrum Master ?

Không, bạn sẽ mất sự tập trung và không thể xuất sắc vượt trội trong cả hai vai trò. Hãy tưởng tượng mình là một nhà phát triển, bạn ở trong khu vực, quan tâm đến việc của bạn và cung cấp giá trị. Sau đó, đột nhiên, một nhà phát triển khác có trở ngại - việc triển khai đến môi trường chấp nhận đã không được thực hiện vì môi trường này đã ngừng hoạt động. Thành viên nhóm của bạn đã cố gắng mọi thứ để khôi phục lại nó, nhưng dường như nó không có tác dụng. Anh ấy hỏi bạn nếu bạn có thể giúp anh ta. Nếu bạn không giúp thành viên nhóm của bạn ngay lập tức, anh ta sẽ không thể tiếp tục. Vì vậy, bạn sẽ tạm dừng công việc coding hiện tại của bạn và giúp thành viên nhóm của bạn. Cuối cùng, khi bạn đã giải quyết trở ngại, bạn trở lại công việc của bạn và tiếp tục. Bạn phải kết nối với đối tượng một lần nữa, vì bạn đã bị phân tâm trong một thời gian. Sự tập trung của bạn đã bị mất.

Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty bạn yêu cầu bạn kết hợp vai trò của nhóm phát triển với vai trò Scrum Master?

Nếu công ty của bạn yêu cầu bạn kết hợp đội của bạn với vai trò Scrum Master, hãy đưa ra các thỏa thuận rõ ràng với Nhóm phát triển về cách tương tác trong trường hợp có trở ngại. thỏa thuận thật rõ ràng vai trò nào được ưu tiên.

Chúng ta có thể quay vòng vai trò Scrum Master trong các thành viên nhóm phát triển ?

Không, bạn không thể xoay vòng vai trò Scrum Master trong các thành viên nhóm phát triển vì không phải ai trong nhóm cũng là một Scrum Master có khả năng. Vai trò của Scrum Master đòi hỏi một số khả năng, kỹ năng và hành vi nhất định. Một số đặc điểm của Scrum Master có thể được học hỏi, huấn luyện, lắng nghe, tạo điều kiện, tư vấn, quan sát, can thiệp nhưng những kỹ năng khác lại mang tính bẩm sinh, như lãnh đạo của người phục vụ và chủ động. Nếu bạn có vai trò trong Nhóm phát triển và bạn cũng là Scrum Master, bạn sẽ mất tập trung.

Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty bạn yêu cầu bạn xoay vòng vai trò Scrum Master?

Nếu công ty của bạn yêu cầu bạn quay vòng vai trò Scrum Master, hãy chắc chắn rằng bạn là Scrum Master cho nhiều hơn một sprint (ví dụ ba sprints), vì như vậy bạn có thể bắt đầu phát triển các kỹ năng của SM trước khi bạn chuyển đổi.

Bạn có thể kết hợp Chủ sở hữu sản phẩm(PO) và vai trò Scrum Master?

Không, không nên kết hợp vai trò Chủ sở hữu sản phẩm và vai trò Scrum Master vì nó tạo ra xung đột lợi ích. Là chủ sở hữu Sản phẩm, bạn bận rộn với các bên liên quan, những thay đổi trong thị trường, khám phá những gì mang lại giá trị kinh doanh cao nhất và giúp Nhóm phát triển hiểu các yêu cầu bạn có. Là một Scrum Master, trọng tâm của bạn là hỗ trợ Nhóm phát triển, Chủ sở hữu sản phẩm và tổ chức. Vì vậy, những người bạn liên hệ nhiều nhất là khác nhau và có cách tiếp cận khác nhau.

Là chủ sở hữu Sản phẩm, bạn muốn mang lại giá trị kinh doanh đúng tốc độ. Bạn có thể thách thức Nhóm phát triển để chiếm rất nhiều mục trong Sprint Backlog. Là một Scrum Master, bạn bảo vệ Nhóm phát triển khỏi chủ sở hữu sản phẩm yêu cầu quá cao (tin tưởng tôi, chúng tồn tại). Bạn làm điều này bằng cách giúp họ đặt câu hỏi đầy tính thử thách, như: Chúng ta có thực sự tin rằng chúng ta có thể hoàn thành điều này? Chúng ta có hiểu những gì đang được đòi hỏi? Rất khó để tiếp cận nhóm trong khi "vứa đánh trống vừa thổi kèn". Bạn sẽ mất tập trung.

Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty bạn yêu cầu bạn kết hợp vai trò Chủ sở hữu sản phẩm và vai trò Scrum Master?

Nếu công ty của bạn yêu cầu bạn kết hợp vai trò Chủ sở hữu sản phẩm và vai trò Scrum Master, hãy đảm bảo bạn có sự phân biệt rõ ràng giữa chúng. Cũng cần phải làm rõ vị trí bạn đến với vai trò gì với những người bạn sẽ tương tác cùng.

Bạn có thể làm việc như là một Scrum Master ở một địa điểm khác đối với đội của bạn hoặc Chủ sở hữu sản phẩm không?

Không, bạn không thể hoạt động hiệu quả trong vai trò của Scrum Master nếu bạn không ở ngay với Team phát triển. Bạn cần phải có mặt để cảm nhận những điều chưa được nói ra hoặc cảm thấy thay đổi trong phòng. Nếu Scrum Master và Nhóm phát triển làm việc tại cùng một vị trí nhưng chủ sở hữu sản phẩm và các bên liên quan ở vị trí khác thì sự liên lạc và hợp tác cần thiết sẽ bị mất.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hậu cần đòi hỏi Scrum Master và Nhóm Phát triển làm việc ở các địa điểm riêng biệt so với Chủ sở hữu sản phẩm và các bên liên quan?

Nếu bạn không thể làm việc trong cùng một địa điểm, hãy tương tác với nhau càng nhiều càng tốt. Thực hiện kết nối video cả ngày nếu có thể. Yêu cầu các thành viên Nhóm phát triển làm việc ở các vị trí khác nhau để làm việc cùng nhau trong cùng một vị trí trong thời gian ít nhất một tháng. Các thành viên của nhóm sẽ nhận biết nhau một chút, điều này sẽ giúp xây dựng niềm tin trong đội.

(Nguồn : https://www.scrum.org/resources/blog/scrum-master-qa-fulltime-scrum-master-role )


All Rights Reserved