+4

Estimate Point trong Mô Hình Agile: Tầm Quan Trọng và Giá Trị Mang Lại

Trong môi trường làm việc năng động và linh hoạt của mô hình Agile, việc dự đoán và ước lượng công việc (estimate) là một phần quan trọng không thể thiếu. Một trong những công cụ hữu ích nhất để thực hiện việc này chính là “estimate point”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá công việc estimate point, hiểu rõ giá trị mà nó mang lại, cách thức thực hiện nó một cách hiệu quả trong các dự án Agile, và một ví dụ thực tế về việc ước lượng một user story cụ thể.

Estimate Point Là Gì?

Estimate point là một đơn vị đo lường được sử dụng trong các dự án Agile để ước lượng độ phức tạp và khối lượng công việc của một user story, task hoặc bất kỳ một mục công việc nào trong backlog. Không giống như các đơn vị đo lường thời gian như giờ hoặc ngày, estimate point tập trung vào độ phức tạp, nỗ lực và rủi ro liên quan đến việc hoàn thành công việc.

Tại Sao Estimate Point Quan Trọng?

1. Dễ Dàng So Sánh Công Việc

Estimate point giúp đội ngũ dễ dàng so sánh các user story với nhau. Thay vì cố gắng đo lường chính xác thời gian hoàn thành, đội ngũ tập trung vào mức độ khó khăn và phức tạp của từng nhiệm vụ. Điều này giúp tạo ra một cái nhìn toàn diện và nhất quán về công việc cần làm.

2. Tối Ưu Hóa Quản Lý Thời Gian

Việc sử dụng estimate point giúp đội ngũ lập kế hoạch một cách hiệu quả hơn. Bằng cách ước lượng tổng số điểm có thể hoàn thành trong một sprint (được gọi là velocity), đội ngũ có thể lập kế hoạch cho các sprint tiếp theo dựa trên khả năng thực tế của mình. Điều này giúp tối ưu hóa việc phân phối công việc và đảm bảo rằng không có sprint nào bị quá tải.

3. Tăng Cường Sự Minh Bạch và Cam Kết

Estimate point tạo ra sự minh bạch trong việc đánh giá và quản lý công việc. Mọi thành viên trong đội ngũ đều có cái nhìn rõ ràng về những gì cần làm và những gì đã hoàn thành. Điều này không chỉ tăng cường sự tin tưởng và cam kết trong đội ngũ mà còn giúp các bên liên quan (stakeholders) hiểu rõ tiến trình của dự án.

4. Giảm Thiểu Rủi Ro và Không Chắc Chắn

Ước lượng công việc bằng estimate point giúp nhận diện và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Đội ngũ có thể dễ dàng nhận biết những user story có độ phức tạp cao và chuẩn bị các phương án dự phòng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng dự án luôn đi đúng hướng.

Cách Thực Hiện Estimate Point

1. Planning Poker

Planning Poker là một kỹ thuật phổ biến trong Agile để thực hiện estimate point. Đội ngũ sử dụng bộ bài đặc biệt (bộ bài Fibonacci) để đánh giá mức độ phức tạp của các user story. Mỗi thành viên sẽ chọn một lá bài và đồng thời lật bài để đưa ra ước lượng của mình. Quá trình này giúp đảm bảo rằng mọi ý kiến đều được lắng nghe và thảo luận.

2. Tương Quan Tương Đối (Relative Sizing)

Kỹ thuật này dựa trên việc so sánh các user story với nhau thay vì đánh giá chúng một cách độc lập. Đội ngũ sẽ chọn một user story làm tham chiếu và ước lượng các user story khác dựa trên mức độ phức tạp so với câu chuyện tham chiếu đó. Kỹ thuật này giúp tạo ra một cái nhìn tương đối và nhất quán về công việc.

3. Affinity Estimation

Affinity Estimation là một phương pháp nhanh chóng và trực quan để ước lượng công việc. Các user story được đặt lên bảng theo mức độ phức tạp tăng dần. Sau đó, đội ngũ sẽ thảo luận và điều chỉnh vị trí của các user story để đảm bảo rằng tất cả đều đồng ý về mức độ phức tạp.

Ví Dụ Thực Tế: Estimate Point Cho User Story "Thêm Vào Giỏ Hàng"

Giả sử chúng ta có một user story như sau: "Là một người dùng, tôi muốn có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua chúng sau này."

Bước 1: Phân Tích User Story

Trước tiên, chúng ta cần phân tích các yếu tố liên quan đến user story này:

Tạo nút "Thêm vào giỏ hàng" trên giao diện sản phẩm. Ghi nhận sản phẩm vào giỏ hàng của người dùng (bao gồm cả logic backend và lưu trữ dữ liệu). Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng (giao diện người dùng và backend). Kiểm tra và xử lý các trường hợp đặc biệt (ví dụ: sản phẩm đã có trong giỏ hàng, số lượng sản phẩm còn lại trong kho).

Bước 2: Sử Dụng Planning Poker

Đội ngũ sẽ sử dụng Planning Poker để ước lượng mức độ phức tạp của user story này. Giả sử đội ngũ có các thành viên sau đây và họ đưa ra các estimate point khác nhau:

Thành viên A: 3 điểm (vì công việc không quá phức tạp, đã làm trước đây). Thành viên B: 5 điểm (vì cần xử lý nhiều trường hợp đặc biệt). Thành viên C: 8 điểm (vì cần tích hợp thêm với hệ thống hiện tại và kiểm tra kỹ lưỡng).

Bước 3: Thảo Luận và Đồng Thuận

Đội ngũ sẽ thảo luận lý do tại sao mỗi người lại đưa ra con số khác nhau. Qua quá trình thảo luận, họ sẽ hiểu rõ hơn về những khía cạnh mà mỗi người quan tâm. Cuối cùng, họ đồng thuận rằng user story này cần 5 điểm vì:

Công việc cần thiết để tạo và kiểm tra tính năng này. Độ phức tạp của việc xử lý các trường hợp đặc biệt. Sự tích hợp với hệ thống hiện tại.

Bước 4: Ghi Nhận và Sử Dụng Estimate Point

Sau khi đạt được sự đồng thuận, user story "Thêm vào giỏ hàng" sẽ được gán 5 điểm. Đội ngũ sẽ sử dụng estimate point này để lập kế hoạch cho sprint tiếp theo, đảm bảo rằng công việc được phân bổ hợp lý và có thể hoàn thành trong thời gian dự kiến.

Giá Trị Mang Lại Của Estimate Point

Cải Thiện Hiệu Quả Làm Việc

Estimate point giúp đội ngũ làm việc hiệu quả hơn bằng cách cung cấp một công cụ đo lường chính xác và linh hoạt. Điều này giúp tối ưu hóa việc phân phối công việc và đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng hạn.

Tăng Cường Sự Phối Hợp

Khi mọi thành viên trong đội ngũ đều có cùng hiểu biết về độ phức tạp của công việc, sự phối hợp giữa các thành viên sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều này giúp tăng cường tinh thần đồng đội và sự hợp tác, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc.

Đáp Ứng Kỳ Vọng của Stakeholders

Stakeholders thường có những kỳ vọng cụ thể về tiến trình và kết quả của dự án. Estimate point giúp tạo ra sự minh bạch và đáng tin cậy trong việc báo cáo tiến độ, từ đó giúp đáp ứng và quản lý kỳ vọng của các bên liên quan một cách hiệu quả.

Quản Lý Rủi Ro Tốt Hơn

Bằng cách sử dụng estimate point, đội ngũ có thể dễ dàng nhận diện và quản lý các rủi ro liên quan đến công việc. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án luôn đi đúng hướng và các vấn đề tiềm ẩn được giải quyết kịp thời.

Trong mô hình Agile, estimate point không chỉ là một công cụ để ước lượng công việc mà còn là một phương pháp quan trọng để cải thiện hiệu quả làm việc, tăng cường sự phối hợp và quản lý rủi ro. Hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp các đội ngũ Agile áp dụng estimate point một cách hiệu quả và đạt được thành công trong các dự án của mình.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.