Business Analyst

Business Analyst

Sort by: Newest posts
Avatar

Hành trình từ một Developer trở thành một Business Analyst

296 3 1
  • Avatar
6
Avatar

11 STAKEHOLDERS TRONG DỰ ÁN MÀ BA CẦN PHẢI BIẾT

351 4 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

BA CÓ CẦN PHẢI BIẾT GIT KHÔNG?

373 2 0
6
Avatar

BACCM - SỰ RA ĐỜI CỦA NGHỀ BA

391 3 0
7
Avatar

Data bias trong phân tích dữ liệu

907 2 0
3
Avatar

YÊU CẦU DỰ ÁN (REQUIREMENTS)

506 1 0
2
Avatar

Các cách để chia nhỏ 1 user story (Phần 1)

1.1K 2 0
1
Avatar

CHỨNG CHỈ PMI - PBA LÀ GÌ? SO SÁNH VỚI CÁC CHỨNG CHỈ CỦA IIBA

662 0 0
2
Avatar

BA - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC IT-ERS

155 1 0
1
Avatar

Vai trò của Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ phần mềm trong các công ty Start-up

562 0 0
3
Avatar

Làm thế nào để bổ sung chi tiết cho user story?

444 3 0
7
Avatar

Conceptual & visual thinking dành cho BA

783 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Thi chứng chỉ ECBA của tổ chức IIBA như thế nào?

4.5K 0 0
0
Avatar

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 2)

601 3 0
3
Avatar

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 1)

2.2K 4 0
4
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 2)

791 6 0
11
Avatar

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 2)

666 1 0
4
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 1)

2.3K 5 0
7
Avatar

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 1)

776 2 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

6.6K 2 0
3

Business Analyst


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.