Business Analyst

Business Analyst

Sort by: Newest posts
Avatar

Data bias trong phân tích dữ liệu

538 1 0
2
Avatar

YÊU CẦU DỰ ÁN (REQUIREMENTS)

401 1 0
2
Avatar

Các cách để chia nhỏ 1 user story (Phần 1)

669 2 0
1
Avatar

CHỨNG CHỈ PMI - PBA LÀ GÌ? SO SÁNH VỚI CÁC CHỨNG CHỈ CỦA IIBA

402 0 0
2
Avatar

BA - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC IT-ERS

144 1 0
1
Avatar

Vai trò của Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ phần mềm trong các công ty Start-up

374 0 0
3
Avatar

Làm thế nào để bổ sung chi tiết cho user story?

333 3 0
7
Avatar

Conceptual & visual thinking dành cho BA

553 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Thi chứng chỉ ECBA của tổ chức IIBA như thế nào?

3.2K 0 0
0
Avatar

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 2)

534 3 0
3
Avatar

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 1)

1.6K 4 0
4
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 2)

605 5 0
9
Avatar

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 2)

570 1 0
3
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 1)

1.8K 4 0
4
Avatar

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 1)

693 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

4.4K 0 0
2
Avatar

BI + BA = BUSINESS SUCCESS (PHẦN 1)

517 0 0
0
Avatar

Why Marketing Analysis Is Important For Your Business?

270 0 0
0
Avatar

[Android] Sử dụng Google Analytics đơn giản trong Android App

1.4K 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

5.9K 4 0
1

Business Analyst


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.