Business Analyst

Business Analyst

Sort by: Newest posts

Data bias trong phân tích dữ liệu

31 0 0
1

YÊU CẦU DỰ ÁN (REQUIREMENTS)

233 1 0
1

Các cách để chia nhỏ 1 user story (Phần 1)

144 2 0
0

CHỨNG CHỈ PMI - PBA LÀ GÌ? SO SÁNH VỚI CÁC CHỨNG CHỈ CỦA IIBA

119 0 0
2

BA - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC IT-ERS

121 0 0
1

Vai trò của Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ phần mềm trong các công ty Start-up

151 0 0
1

Làm thế nào để bổ sung chi tiết cho user story?

95 3 0
6

Conceptual & visual thinking dành cho BA

92 0 0
2

Thi chứng chỉ ECBA của tổ chức IIBA như thế nào?

707 0 0
0

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 2)

307 1 0
3

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 1)

692 4 0
4

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 2)

259 2 0
9

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 2)

386 1 0
2

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 1)

688 1 0
4

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 1)

537 2 2
4

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

1.1K 0 0
1

BI + BA = BUSINESS SUCCESS (PHẦN 1)

329 0 0
0

Why Marketing Analysis Is Important For Your Business?

215 0 0
0

[Android] Sử dụng Google Analytics đơn giản trong Android App

966 1 1
3

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

3.2K 2 0
1

Business Analyst