Agile Scrum

Agile Scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

Quản lý dự án theo Agile và Scrum bằng các công cụ AI

86 0 0
3
Avatar

Khi các practice Agile bị hiểu sai

196 0 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Một số framework và mô hình phát triển phần mềm Scrum-based dành cho dụ án/phần mềm đông thành viên

527 2 0
1
Avatar

Daily Meeting thế nào là hiệu quả?

1.5K 2 0
7
Avatar

AgileWorkflow - Phần 1: Khởi tạo

737 4 1
  • Avatar
4
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

157 0 0
3
Avatar

[Agile - Scrum] Những kiến thức nền tảng đầu tiên

1.2K 0 0
3
Avatar

Các cách để chia nhỏ 1 user story (Phần 1)

1.7K 3 0
1
Avatar

5 bước để xây dựng đội nhóm mạnh mẽ

438 0 0
0
Avatar

Quản lý rủi ro trong Scrum

286 1 0
0
Avatar

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

18.2K 14 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.