estimate

estimate

Sort by: Newest posts

6 điều cần xem xét khi nghĩ đến testing estimation

66 0 0
0

Tổng quan các kỹ thuật Estimate nỗ lực trong kiểm thử phần mềm

251 0 0
0

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

709 3 0
4

Làm gì khi không có đủ thời gian để kiểm thử?

194 0 0
1

Điều kiện tiền đề trong báo giá (Estimation) khi phát triển hệ thống

316 3 0
4

Apply luật SRSS tính toán Buffer time trong Estimation

319 3 0
7

Các phương pháp estimate

2.1K 1 0
0

Ước lượng dự án/task sử dụng phương pháp FPA

632 1 0
3

Nhận thức cần có về Estimate

703 1 0
2

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

3.7K 10 0
0

5 cách giúp các coder ước lượng thời gian tốt hơn cho công việc

651 4 2
5

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

3.9K 6 0
5

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.1K 18 0
15