estimate

estimate

Sort by: Newest posts
Avatar

6 điều cần xem xét khi nghĩ đến testing estimation

130 0 0
0
Avatar

Tổng quan các kỹ thuật Estimate nỗ lực trong kiểm thử phần mềm

2.1K 2 0
2
Avatar

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

7.5K 6 0
4
Avatar

Làm gì khi không có đủ thời gian để kiểm thử?

1.0K 0 0
1
Avatar

Điều kiện tiền đề trong báo giá (Estimation) khi phát triển hệ thống

645 3 0
4
Avatar

Apply luật SRSS tính toán Buffer time trong Estimation

928 3 0
6
Avatar

Các phương pháp estimate

4.2K 1 0
1
Avatar

Ước lượng dự án/task sử dụng phương pháp FPA

2.7K 1 0
5
Avatar

Nhận thức cần có về Estimate

1.3K 1 0
3
Avatar

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

6.6K 11 1
  • Avatar
0
Avatar

5 cách giúp các coder ước lượng thời gian tốt hơn cho công việc

1.2K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

6.0K 8 0
6
Avatar

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

3.1K 21 0
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.