estimate

estimate

Sort by: Newest posts

Tổng quan các kỹ thuật Estimate nỗ lực trong kiểm thử phần mềm

98 0 0
0

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

192 3 0
4

Làm gì khi không có đủ thời gian để kiểm thử?

96 0 0
1

Điều kiện tiền đề trong báo giá (Estimation) khi phát triển hệ thống

231 3 0
3

Apply luật SRSS tính toán Buffer time trong Estimation

223 2 0
6

Các phương pháp estimate

1.2K 1 0
0

Ước lượng dự án/task sử dụng phương pháp FPA

313 1 0
3

Nhận thức cần có về Estimate

531 1 0
2

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

3.2K 9 0
0

5 cách giúp các coder ước lượng thời gian tốt hơn cho công việc

537 4 2
5

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

3.3K 6 0
5

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

1.9K 18 0
15