estimate

estimate

Sort by: Newest posts

Tổng quan các kỹ thuật Estimate nỗ lực trong kiểm thử phần mềm

79 0 0
0

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

136 3 0
4

Làm gì khi không có đủ thời gian để kiểm thử?

63 0 0
1

Điều kiện tiền đề trong báo giá (Estimation) khi phát triển hệ thống

216 3 0
3

Apply luật SRSS tính toán Buffer time trong Estimation

194 2 0
6

Các phương pháp estimate

1.0K 0 0
0

Ước lượng dự án/task sử dụng phương pháp FPA

229 1 0
3

Nhận thức cần có về Estimate

483 1 0
2

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

3.1K 9 0
0

5 cách giúp các coder ước lượng thời gian tốt hơn cho công việc

524 4 2
5

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

3.1K 5 0
4

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

1.8K 17 0
14