estimate

estimate

Sort by: Newest posts

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

62 2 0
4

Làm gì khi không có đủ thời gian để kiểm thử?

32 0 0
0

Điều kiện tiền đề trong báo giá (Estimation) khi phát triển hệ thống

181 3 0
3

Apply luật SRSS tính toán Buffer time trong Estimation

162 2 0
6

Các phương pháp estimate

731 0 0
0

Ước lượng dự án/task sử dụng phương pháp FPA

110 1 0
2

Nhận thức cần có về Estimate

407 1 0
2

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

2.8K 8 0
0

5 cách giúp các coder ước lượng thời gian tốt hơn cho công việc

491 3 2
5

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

2.6K 5 0
4

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

1.7K 17 0
14