estimate

estimate

Sort by: Newest posts

6 điều cần xem xét khi nghĩ đến testing estimation

60 0 0
0

Tổng quan các kỹ thuật Estimate nỗ lực trong kiểm thử phần mềm

191 0 0
0

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

503 3 0
4

Làm gì khi không có đủ thời gian để kiểm thử?

173 0 0
1

Điều kiện tiền đề trong báo giá (Estimation) khi phát triển hệ thống

290 3 0
3

Apply luật SRSS tính toán Buffer time trong Estimation

297 3 0
7

Các phương pháp estimate

1.8K 1 0
0

Ước lượng dự án/task sử dụng phương pháp FPA

547 1 0
3

Nhận thức cần có về Estimate

663 1 0
2

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

3.6K 10 0
0

5 cách giúp các coder ước lượng thời gian tốt hơn cho công việc

622 4 2
5

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

3.8K 6 0
5

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.1K 18 0
15