estimate

estimate

Sort by: Newest posts

6 điều cần xem xét khi nghĩ đến testing estimation

70 0 0
0

Tổng quan các kỹ thuật Estimate nỗ lực trong kiểm thử phần mềm

335 0 0
0

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

857 3 0
4

Làm gì khi không có đủ thời gian để kiểm thử?

221 0 0
1

Điều kiện tiền đề trong báo giá (Estimation) khi phát triển hệ thống

341 3 0
4

Apply luật SRSS tính toán Buffer time trong Estimation

343 3 0
7

Các phương pháp estimate

2.3K 1 0
1

Ước lượng dự án/task sử dụng phương pháp FPA

699 1 0
3

Nhận thức cần có về Estimate

765 1 0
3

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

3.9K 10 0
0

5 cách giúp các coder ước lượng thời gian tốt hơn cho công việc

668 4 2
5

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

4.1K 6 0
5

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.2K 18 0
15