estimate

estimate

Sort by: Newest posts
Avatar

6 điều cần xem xét khi nghĩ đến testing estimation

114 0 0
0
Avatar

Tổng quan các kỹ thuật Estimate nỗ lực trong kiểm thử phần mềm

1.4K 0 0
1
Avatar

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

4.6K 4 0
4
Avatar

Làm gì khi không có đủ thời gian để kiểm thử?

744 0 0
1
Avatar

Điều kiện tiền đề trong báo giá (Estimation) khi phát triển hệ thống

533 3 0
4
Avatar

Apply luật SRSS tính toán Buffer time trong Estimation

667 3 0
7
Avatar

Các phương pháp estimate

3.6K 1 0
1
Avatar

Ước lượng dự án/task sử dụng phương pháp FPA

1.7K 1 0
3
Avatar

Nhận thức cần có về Estimate

1.1K 1 0
3
Avatar

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

5.8K 11 1
  • Avatar
0
Avatar

5 cách giúp các coder ước lượng thời gian tốt hơn cho công việc

1.0K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

5.3K 6 0
5
Avatar

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.8K 21 0
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.