manual test

manual test

Sort by: Newest posts
Avatar

Phân biệt: modal, popup, tooltip, popover, alert, …

1.4K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P2)

173 0 0
3
Avatar

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P1)

983 5 0
6
Avatar

Interview Question : Mobile application testing

265 1 0
0
Avatar

Mở đầu về API Testing (Phần 2)

288 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

592 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Sanity Testing và Smoke Testing

3.3K 3 0
0
Avatar

Những thách thức trong Manual and Automation testing

351 0 0
1
Avatar

Những thách thức phải đối mặt khi chuyển từ Manual test sang Automation test

474 2 0
0
Avatar

Top 5 Tools to Manage Manual Testing Results

439 0 0
1
Avatar

Mẹo / Hướng dẫn viết test case

668 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro - Mô hình thống kê và phương pháp thử nghiệm

327 0 0
1
Avatar

Manual Testing cho người mới bắt đầu: Khái niệm, loại, công cụ...

6.1K 4 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Manual Testing và Automation Testing

15.9K 2 0
3
Avatar

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

805 4 0
3
Avatar

Phần 1- Hành Trình Full Stack QA

1.5K 1 1
  • Avatar
-1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.