sharpBusinessanalyst

sharpBusinessanalyst

Sort by: Newest posts
Avatar

CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐA HYBRID CLOUD HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

49 0 0
1
Avatar

Phân tích dữ liệu có thể trợ giúp xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp không?

18 0 0
1
Avatar

NHỮNG ĐIỀU BUSINESS ANALYST CẦN BIẾT VỀ MÔ HÌNH HÓA VÀ PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

109 0 0
1
Avatar

11 Kỹ thuật thu thập yêu cầu cho Agile Product Teams

288 1 0
1
Avatar

Top 5 công cụ & phần mềm phân tích dữ liệu tốt nhất năm 2023

1.1K 0 0
2
Avatar

Không “ xuất thân” IT, làm thế nào để trở thành 1 Business Analyst "chất" ? (Phần 1)

434 3 0
2
Avatar

Introductory knowledge of Business Analyst

329 0 0
1
Avatar

ĐỐI VỚI BUSINESS ANALYST, KỸ NĂNG MỀM CHÍNH LÀ KỸ NĂNG CỨNG MỚI

945 3 0
1
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 3)

674 3 0
3
Avatar

Vai trò BA trong dự án phát triển phần mềm

4.2K 0 0
0

sharpBusinessanalyst


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.