Agile Software Development

Agile Software Development

Sort by: Newest posts
Avatar

Technology Stack for Crypto Exchange Development

110 0 0
0
Avatar

Tổng hợp thông tin và bí quyết tìm việc làm Onsite/Remote quốc tế từ các International Software Engineer

412 5 0
8
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

138 0 0
3
Avatar

Software Risk Management

161 0 0
1
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

959 3 5
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

29 0 0
0
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 2

78 0 0
0
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

60 0 0
0
Avatar

The Road Map - Software Testing

3.4K 4 0
1
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 1

546 0 0
1
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

1.1K 1 0
1
Avatar

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

6.6K 2 0
3
Avatar

Kế hoạch phát hành(Release) và phân đoạn(Iteration) trong phương pháp Agile là gì?

3.1K 0 0
1
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.6K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

2.1K 14 0
8
Avatar

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

3.6K 6 0
16
Avatar

Latest Web Application Development Trends

149 0 0
0
Avatar

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

648 3 4
Avatar

Scrum Overview

236 0 0
2

Agile Software Development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.