Agile Software Development

Agile Software Development

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Top 7 Models for Successful Software Development Projects

105 0 0
1
Avatar

Technology Stack for Crypto Exchange Development

244 0 0
0
Avatar

Tổng hợp thông tin và bí quyết tìm việc làm Onsite/Remote quốc tế từ các International Software Engineer

1.4K 6 0
8
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

155 0 0
3
Avatar

Software Risk Management

269 0 0
1
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

1.1K 3 5
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

33 0 0
0
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 2

118 0 0
0
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

70 0 0
0
Avatar

The Road Map - Software Testing

5.1K 4 0
2
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 1

798 0 0
1
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

1.6K 1 0
1
Avatar

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

10.7K 3 0
4
Avatar

Kế hoạch phát hành(Release) và phân đoạn(Iteration) trong phương pháp Agile là gì?

4.1K 0 0
1
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

2.0K 13 3
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

2.4K 14 0
8
Avatar

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

4.2K 6 0
16
Avatar

Latest Web Application Development Trends

161 0 0
0
Avatar

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

735 4 4
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Scrum Overview

277 0 0
2

Agile Software Development


Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí