Git

Git

Sort by: Newest posts

Xoá dữ liệu nhạy cảm khỏi lịch sử Git

75 0 0
0

Thôi xong, tui push secret key lên github rồi 😱

2.2K 27 1
58

Cách đồng bộ git repository sau khi fork

17 0 0
-1

Linear git history là cái gì vậy 🤔

288 4 1
9

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

1.4K 12 2
31

Một số câu lệnh git không phải ai cũng hay dùng

1.1K 5 0
11

Lightning Debug

52 0 0
4

Git dành cho người đi làm

1.8K 6 3
8

GitHub dành cho người mới bắt đầu ~ Giải thích từ cài đặt Git đến pull request - Phần 1

938 9 0
4

Tìm hiểu một số khái niệm và kĩ thuật thường dùng trong Git (Phần 1)

2.0K 11 6
9

Squashing multiple commits into one with GIT

50 0 0
1

Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm về Git

371 4 3
5

Một số câu hỏi về Git cho người mới tập tành

553 7 0
7

Deploy ứng dụng web đến một máy chủ từ xa nhờ vào Git push

434 6 0
4

Tại sao chúng ta nên dừng sử dụng git rebase

1.0K 5 1
1

Sử dụng hai tài khoản Github trên cùng một PC

363 8 2
8

Cách xử lý các lỗi thường gặp trong git

2.0K 20 0
22

Some useful Git commands that are good to know

49 1 0
2

Những vấn đề cơ bản khi làm việc với Git

339 2 3
11

Những điều cơ bản về Git

187 1 0
5