Git

Git

Sort by: Newest posts

Cấu hình CI/CD với Github (phần 1)

59 2 2
1

Giới thiệu về Git LFS

50 1 0
0

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

1.7K 10 2
23

Git objects

89 0 0
3

Những điều cần biết về Git và những lệnh cơ bản trên Git

311 3 0
1

Sử dụng Git Hooks để tự động chạy một số task phiền nhưng cần thiết

101 1 0
0

Quy trình làm việc chuẩn chỉ với Git

1.4K 22 2
19

Cơ bản về Gitflow Workflow

536 4 2
2

11 phút để làm quen với Git

1.3K 2 2
6

Cực sốc - Những câu lệnh GIT nằm lòng như rap của anh Binz

1.1K 7 3
11

Những câu lệnh xem lịch sử commit trong git không phải ai cũng biết

1.0K 3 0
5

[Slide] Chia sẻ về Git Workflow - Các vấn đề thường gặp - Một số rule nên có khi tạo Pull Request

1.1K 10 0
18

Git tag - Đánh dấu commit - Để truy vết lịch sử không còn vất vả

152 0 0
2

Git nâng cao - Git Cherry-pick

1.9K 5 0
7

Xoá dữ liệu nhạy cảm khỏi lịch sử Git

261 0 0
0

Thôi xong, tui push secret key lên github rồi 😱

3.0K 32 1
69

Linear git history là cái gì vậy 🤔

456 4 1
10

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

1.9K 16 2
34

Một số câu lệnh git không phải ai cũng hay dùng

1.2K 5 0
12

Lightning Debug

85 0 0
5