Git

Git

Sort by: Newest posts

Những câu lệnh xem lịch sử commit trong git không phải ai cũng biết

660 2 0
5

[Slide] Chia sẻ về Git Workflow - Các vấn đề thường gặp - Một số rule nên có khi tạo Pull Request

775 6 0
15

Git tag - Đánh dấu commit - Để truy vết lịch sử không còn vất vả

94 0 0
1

Git nâng cao - Git Cherry-pick

830 5 0
7

Xoá dữ liệu nhạy cảm khỏi lịch sử Git

147 0 0
0

Thôi xong, tui push secret key lên github rồi 😱

2.6K 31 1
68

Cách đồng bộ git repository sau khi fork

41 0 0
-1

Linear git history là cái gì vậy 🤔

396 4 1
10

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

1.7K 15 2
33

Một số câu lệnh git không phải ai cũng hay dùng

1.1K 5 0
12

Lightning Debug

73 0 0
4

Git dành cho người đi làm

2.0K 6 3
9

GitHub dành cho người mới bắt đầu ~ Giải thích từ cài đặt Git đến pull request - Phần 1

1.0K 9 0
4

Tìm hiểu một số khái niệm và kĩ thuật thường dùng trong Git (Phần 1)

2.1K 11 6
9

Squashing multiple commits into one with GIT

61 0 0
1

Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm về Git

491 4 3
5

Một số câu hỏi về Git cho người mới tập tành

754 7 0
7

Deploy ứng dụng web đến một máy chủ từ xa nhờ vào Git push

483 6 0
4

Tại sao chúng ta nên dừng sử dụng git rebase

1.5K 6 1
2

Sử dụng hai tài khoản Github trên cùng một PC

437 8 2
8