product owner

product owner

Sort by: Newest posts
Avatar

Hành trình từ một Developer trở thành một Business Analyst

185 3 0
5
Avatar

11 STAKEHOLDERS TRONG DỰ ÁN MÀ BA CẦN PHẢI BIẾT

341 4 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

BA CÓ CẦN PHẢI BIẾT GIT KHÔNG?

367 2 0
5
Avatar

BACCM - SỰ RA ĐỜI CỦA NGHỀ BA

357 3 0
5
Avatar

Technical Skills cho Product Manager, Product Owner

488 1 0
4
Avatar

5 bước tự học học Product Management

812 1 0
4
Avatar

Product Sense: hãy giải quyết đúng vấn đề

311 0 0
3
Avatar

Product Manager/Owner cần học gì? – Part 1

903 3 0
3
Avatar

4 websites giúp bạn trở thành một Product Owner chất hơn

688 4 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.