Smart Contract

Smart Contract

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

922 3 0
2

Làm thế nào để một smart contract có thể nhận NFT (Non-Fungible Token)?

365 1 1
3

Code Smart Contract bằng Assembly ?

348 2 1
4

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

173 0 0
4

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

612 0 4
7

Miễn phí gas cho giao dịch Ethereum...liệu có thể?

287 0 0
5

Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

488 1 0
4

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

2.5K 3 1
7

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

256 0 0
3

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

573 0 1
7

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

146 2 0
5

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

203 0 0
6

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

1.1K 4 1
7

Các kỹ thuật phần mềm trong phát triển Smart Contract

219 0 0
2

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

988 3 0
9

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

205 1 0
4

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

844 1 1
3

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

1.3K 0 1
3

Dapp là gì?

81 0 3
0

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

1.5K 2 3
7