Smart Contract

Smart Contract

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm smart contract kêu gọi vốn từ cộng đồng và thưởng NFT

626 4 1
 • Avatar
5
Avatar

Tản mạn về lỗ hổng trong smart contract của Fairmoon Token, các dấu hiệu bất thường và nguy cơ từ crypto

276 1 0
2
Avatar

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

1.4K 5 0
6
Avatar

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

2.0K 5 1
 • Avatar
2
Avatar

Làm thế nào để một smart contract có thể nhận NFT (Non-Fungible Token)?

2.9K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Code Smart Contract bằng Assembly ?

1.0K 3 1
 • Avatar
4
Avatar

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

278 2 0
4
Avatar

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

1.5K 0 5
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Miễn phí gas cho giao dịch Ethereum...liệu có thể?

717 2 0
5
Avatar

Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

836 2 0
4
Avatar

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

9.3K 11 1
 • Avatar
15
Avatar

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

916 0 0
3
Avatar

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

2.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

424 3 0
5
Avatar

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

296 0 0
6
Avatar

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

3.2K 10 1
 • Avatar
8
Avatar

Các kỹ thuật phần mềm trong phát triển Smart Contract

327 1 0
2
Avatar

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

1.7K 4 0
10
Avatar

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

410 1 0
4
Avatar

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

2.1K 3 1
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.