Smart Contract

Smart Contract

Sort by: Newest posts

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

140 0 2
5

Miễn phí gas cho giao dịch Ethereum...liệu có thể?

124 0 0
5

Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

137 1 0
4

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

340 0 0
3

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

95 0 0
2

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

256 0 0
7

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

83 1 0
4

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

143 0 0
6

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

448 2 1
6

Các kỹ thuật phần mềm trong phát triển Smart Contract

158 0 0
2

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

603 2 0
9

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

142 1 0
4

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

377 1 1
2

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

592 0 0
2

Dapp là gì?

60 0 3
0

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

1.3K 2 3
7

Dapp là gì ? Ứng dụng nó ra sao ?

251 7 1
6

A brief history of smart contract hack on ethereum

189 0 0
2

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

1.5K 2 5
5

Smart Contract và Remix IDE

907 3 1
6