Smart Contract

Smart Contract

Sort by: Newest posts
Avatar

Tản mạn về lỗ hổng trong smart contract của Fairmoon Token, các dấu hiệu bất thường và nguy cơ từ crypto

119 0 0
2
Avatar

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

699 3 0
3
Avatar

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

1.3K 3 0
2
Avatar

Làm thế nào để một smart contract có thể nhận NFT (Non-Fungible Token)?

1.0K 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Code Smart Contract bằng Assembly ?

533 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

188 0 0
4
Avatar

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

840 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Miễn phí gas cho giao dịch Ethereum...liệu có thể?

363 0 0
5
Avatar

Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

563 1 0
4
Avatar

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

4.0K 6 1
 • Avatar
10
Avatar

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

436 0 0
3
Avatar

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

1.0K 0 1
 • Avatar
7
Avatar

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

218 2 0
5
Avatar

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

227 0 0
6
Avatar

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

1.6K 5 1
 • Avatar
7
Avatar

Các kỹ thuật phần mềm trong phát triển Smart Contract

239 0 0
2
Avatar

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

1.1K 3 0
9
Avatar

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

265 1 0
4
Avatar

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

1.1K 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

1.8K 1 1
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.