Smart Contract

Smart Contract

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

533 2 0
2

Làm thế nào để một smart contract có thể nhận NFT (Non-Fungible Token)?

55 0 1
3

Code Smart Contract bằng Assembly ?

209 1 1
4

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

158 0 0
4

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

450 0 4
7

Miễn phí gas cho giao dịch Ethereum...liệu có thể?

231 0 0
5

Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

337 1 0
4

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

1.4K 0 1
4

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

167 0 0
3

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

402 0 1
7

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

111 1 0
4

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

180 0 0
6

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

764 3 1
7

Các kỹ thuật phần mềm trong phát triển Smart Contract

194 0 0
2

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

868 2 0
9

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

171 1 0
4

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

619 1 1
2

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

967 0 0
3

Dapp là gì?

72 0 3
0

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

1.4K 2 3
7