Smart Contract

Smart Contract

Sort by: Newest posts
Avatar

Smart contract using Solidity (part 1)

126 2 0
2
Avatar

zk-SNARKs - Zero-Knowledge Arguments of Knowledge

156 0 0
1
Avatar

Công cụ sử dụng phân tích mã nguồn Solidity

272 1 0
0
Avatar

Làm smart contract kêu gọi vốn từ cộng đồng và thưởng NFT

757 4 1
  • Avatar
5
Avatar

Tản mạn về lỗ hổng trong smart contract của Fairmoon Token, các dấu hiệu bất thường và nguy cơ từ crypto

342 1 0
2
Avatar

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

1.9K 6 0
6
Avatar

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

2.7K 6 1
  • Avatar
3
Avatar

Làm thế nào để một smart contract có thể nhận NFT (Non-Fungible Token)?

4.6K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Code Smart Contract bằng Assembly ?

1.6K 5 1
  • Avatar
5
Avatar

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

326 2 0
4
Avatar

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

1.8K 1 5
Avatar

Miễn phí gas cho giao dịch Ethereum...liệu có thể?

943 2 0
5
Avatar

Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

1.0K 2 0
4
Avatar

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

12.0K 13 1
  • Avatar
17
Avatar

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

1.2K 0 0
4
Avatar

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

2.8K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

584 6 0
7
Avatar

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

322 0 0
6
Avatar

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

4.5K 12 1
  • Avatar
10
Avatar

Các kỹ thuật phần mềm trong phát triển Smart Contract

407 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.