Smart Contract

Smart Contract

Sort by: Newest posts

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

133 0 0
4

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

304 0 2
6

Miễn phí gas cho giao dịch Ethereum...liệu có thể?

180 0 0
5

Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

257 1 0
4

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

928 0 1
4

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

111 0 0
3

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

346 0 1
7

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

102 1 0
4

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

162 0 0
6

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

615 2 1
6

Các kỹ thuật phần mềm trong phát triển Smart Contract

171 0 0
2

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

790 2 0
9

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

159 1 0
4

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

517 1 1
2

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

765 0 0
2

Dapp là gì?

65 0 3
0

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

1.4K 2 3
7

Dapp là gì ? Ứng dụng nó ra sao ?

363 7 1
6

A brief history of smart contract hack on ethereum

196 0 0
2

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

2.0K 2 5
5