softskill

softskill

Sort by: Newest posts
Avatar

4 nguồn thu nhập thụ động dễ dàng cho lập trình viên

373 1 0
3
Avatar

Động lực: Tạo và giữ động lực một cách khoa học - P1

17 0 0
1
Avatar

Kỹ năng mềm cho QA - Kiểm soát thời gian của bạn

76 0 0
1
Avatar

7 softskill cần có ở một lãnh đạo

288 4 0
1
Avatar

5 tips để viết email ứng tuyển chuyên nghiệp!

71 1 0
1
Avatar

Great Developer’s attitude: Tin tưởng quá trình

82 2 0
6
Avatar

Google search tip and tricks

179 1 0
3
Avatar

Hội nghị Developer Circles Hanoi F8 Meetup by Facebook có gì?

828 6 2
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Viết thư xin việc đúng cách

18.4K 10 6
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

Làm sao để làm việc với khách hàng khó tính?

383 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.