softskill

softskill

Sort by: Newest posts
Avatar

4 nguồn thu nhập thụ động dễ dàng cho lập trình viên

417 1 0
3
Avatar

Động lực: Tạo và giữ động lực một cách khoa học - P1

20 0 0
1
Avatar

Kỹ năng mềm cho QA - Kiểm soát thời gian của bạn

81 0 0
1
Avatar

7 softskill cần có ở một lãnh đạo

298 4 0
1
Avatar

5 tips để viết email ứng tuyển chuyên nghiệp!

87 1 0
1
Avatar

Great Developer’s attitude: Tin tưởng quá trình

87 2 0
6
Avatar

Google search tip and tricks

194 1 0
3
Avatar

Hội nghị Developer Circles Hanoi F8 Meetup by Facebook có gì?

838 6 2
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Viết thư xin việc đúng cách

18.7K 11 6
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
19
Avatar

Làm sao để làm việc với khách hàng khó tính?

411 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.