softskill

softskill

Sort by: Newest posts
Avatar

Mình đã hướng dẫn Docker cho 500 anh em như thế nào?

1.7K 23 2
  • Avatar
  • Avatar
28
Avatar

Kĩ năng nửa cứng nửa mềm cho Dev

1.2K 9 3
Avatar

4 nguồn thu nhập thụ động dễ dàng cho lập trình viên

718 2 0
3
Avatar

Động lực: Tạo và giữ động lực một cách khoa học - P1

211 0 0
1
Avatar

Kỹ năng mềm cho QA - Kiểm soát thời gian của bạn

94 0 0
1
Avatar

7 softskill cần có ở một lãnh đạo

310 4 0
1
Avatar

5 tips để viết email ứng tuyển chuyên nghiệp!

197 1 0
1
Avatar

Great Developer’s attitude: Tin tưởng quá trình

98 2 0
6
Avatar

Google search tip and tricks

226 1 0
4
Avatar

Hội nghị Developer Circles Hanoi F8 Meetup by Facebook có gì?

877 6 2
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Viết thư xin việc đúng cách

19.7K 12 6
Avatar

Làm sao để làm việc với khách hàng khó tính?

482 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.