bienhoang

@bienhoang

Report

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

1.8K 5 2
11

Những nguồn tham khảo khi học PHP theo Level.

817 19 14
16

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

299 1 1
4

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P7

1.9K 0 2
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P6

1.2K 0 0
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P5

1.5K 0 0
3

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P4

2.1K 0 0
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P3

2.6K 1 8
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P2

2.2K 2 1
2

Các phương pháp học từ vựng tiếng Anh cho Coder

823 3 4
4

Các cấp độ của nghề làm Web

1.6K 8 0
9

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P1

5.6K 7 2
6

Tiếp cận công nghệ, ngôn ngữ mới cho Cốt Đờ

668 7 0
10

Kinh nghiệm đi phỏng vấn cho sinh viên IT mới ra trường - Phần 2

577 3 0
5

Kinh nghiệm đi phỏng vấn cho sinh viên IT mới ra trường - Phần 1

1.9K 6 1
8

Tại sao các công ty Product không thích nhân sự Outsourcing?

13.2K 26 39
59