bienhoang

@bienhoang

Report

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

346 5 2
9

Những nguồn tham khảo khi học PHP theo Level.

390 17 14
15

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

187 1 1
3

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P7

1.1K 0 2
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P6

906 0 0
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P5

1.2K 0 0
3

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P4

1.6K 0 0
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P3

2K 1 6
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P2

1.6K 2 1
2

Các phương pháp học từ vựng tiếng Anh cho Coder

657 3 3
4

Các cấp độ của nghề làm Web

1.2K 7 0
9

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P1

4K 7 1
6

Tiếp cận công nghệ, ngôn ngữ mới cho Cốt Đờ

638 7 0
10

Kinh nghiệm đi phỏng vấn cho sinh viên IT mới ra trường - Phần 2

533 3 0
5

Kinh nghiệm đi phỏng vấn cho sinh viên IT mới ra trường - Phần 1

1.6K 6 1
8

Tại sao các công ty Product không thích nhân sự Outsourcing?

12.3K 26 38
58