bienhoang

@bienhoang

Report

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

1.2K 6 2
11

Những nguồn tham khảo khi học PHP theo Level.

748 19 14
16

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

258 1 1
3

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P7

1.4K 0 2
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P6

1K 0 0
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P5

1.4K 0 0
3

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P4

1.9K 0 0
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P3

2.3K 1 8
2

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P2

1.9K 2 1
2

Các phương pháp học từ vựng tiếng Anh cho Coder

747 3 3
4

Các cấp độ của nghề làm Web

1.4K 7 0
9

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P1

4.6K 7 2
6

Tiếp cận công nghệ, ngôn ngữ mới cho Cốt Đờ

651 7 0
10

Kinh nghiệm đi phỏng vấn cho sinh viên IT mới ra trường - Phần 2

558 3 0
5

Kinh nghiệm đi phỏng vấn cho sinh viên IT mới ra trường - Phần 1

1.8K 6 1
8

Tại sao các công ty Product không thích nhân sự Outsourcing?

12.8K 26 39
59