Consensus

Consensus

Sort by: Newest posts

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 2 )

432 4 0
3

[Distributed Systems] Phần 2: Bài toán đồng thuận trong Distributed Systems

310 0 0
2

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 1 )

630 3 0
3

Sawtooth Network - Thuật toán đồng thuận PBFT - Viết 1 Smart Contract sử dụng Sawtooth Seth

90 0 0
0

Hyperledger Sawtooth - Introduction

269 0 0
3

Blockchain: The skeleton of orgenizing data of the decentralized network

166 0 0
4

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

4.6K 43 15
72