Consensus

Consensus

Sort by: Newest posts

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 2 )

550 4 0
3

[Distributed Systems] Phần 2: Bài toán đồng thuận trong Distributed Systems

337 0 0
2

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 1 )

870 3 0
3

Sawtooth Network - Thuật toán đồng thuận PBFT - Viết 1 Smart Contract sử dụng Sawtooth Seth

123 0 0
0

Hyperledger Sawtooth - Introduction

304 0 0
3

Blockchain: The skeleton of orgenizing data of the decentralized network

173 0 0
4

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

4.9K 43 15
74