Consensus

Consensus

Sort by: Newest posts

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 2 )

797 5 0
3

[Distributed Systems] Phần 2: Bài toán đồng thuận trong Distributed Systems

347 0 0
2

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 1 )

1.2K 6 0
6

Sawtooth Network - Thuật toán đồng thuận PBFT - Viết 1 Smart Contract sử dụng Sawtooth Seth

166 2 0
2

Hyperledger Sawtooth - Introduction

374 0 0
3

Blockchain: The skeleton of orgenizing data of the decentralized network

181 0 0
4

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

5.3K 44 15
77