Terminal

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

753 12 6
13

Customize terminal mặc định "nhàm chán" của Ubuntu, VSCode, RubyMine với Zsh

219 3 1
8

Nghe nhạc online Youtube, Spotify... bằng terminal

517 4 4
19

10 công cụ CLI mà bạn sẽ thích

685 14 0
12

Linux Find command

111 0 0
2

Ag - The Silver Searcher

95 3 0
6

Learn sed (part 2)

37 0 0
1

Learn sed

116 5 0
2

Tìm hiểu Sed cơ bản

214 0 0
3

Tìm hiểu Awk cơ bản

454 2 0
6

Terminal Cheat 1 - Cấu hình ssh cho việc kết nối đến nhiều server

251 1 1
5

Một số lệnh hữu ích trên terminal

305 0 0
3

Hiểu rõ hơn, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

2.1K 26 11
24

Wordpress development in the local environment using Docker

366 0 0
0

Các câu lệnh Vim mà các developer nên biết

1.4K 7 0
3

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

2.2K 5 0
4

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

1.5K 2 0
4

Using zsh shell for Rails application

349 1 3
4

Một số lệnh terminal hữu dụng sử dụng trong Ubuntu/Linux

5.6K 3 0
4

Java RMI và ứng dụng phân tán đơn giản

1.8K 1 0
0