Terminal

Terminal

Sort by: Newest posts

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

198 3 2
3

Một số câu hỏi về Git cho người mới tập tành

328 6 0
7

Back to basic: Linux Command Line - Part 2

472 6 0
15

Back to basic: Linux Command Line - Part 1

709 11 2
17

VulnHub CTF - DC-2 - Cướp 5 flags và cái kết

91 0 2
2

Custom terminal - custom git command

57 1 0
3

Tự Tạo Chương Trình CLI Của Chính Mình Không Đụng Hàng

165 4 0
2

Tùy biến messages khi bạn mở terminal trên ubuntu sao cho đẹp và độc

676 2 1
10

Xem "STARWARS" trên Terminal

267 3 0
-4

Bash Commands Guide

124 2 0
0

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

2.4K 15 8
13

Customize terminal mặc định "nhàm chán" của Ubuntu, VSCode, RubyMine với Zsh

1.8K 4 1
10

Nghe nhạc online Youtube, Spotify... bằng terminal

833 5 4
20

10 công cụ CLI mà bạn sẽ thích

1.1K 15 0
13

Linux Find command

208 0 0
2

Ag - The Silver Searcher

184 3 0
7

Learn sed (part 2)

66 0 0
1

Learn sed

209 5 0
3

Tìm hiểu Sed cơ bản

1.6K 0 0
4

Tìm hiểu Awk cơ bản

3.0K 3 0
9