Terminal

Terminal

Sort by: Newest posts
Avatar

Custom Terminal bằng Oh-my-posh

1.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Chuyển nhà từ oh-my-zsh sang zimfw

Mayfest2023 Terminal Zsh
430 1 0
6
Avatar

Các bài viết ngắn phần 15

139 3 0
5
Avatar

Tạo môi trường phát triển phần mềm xung quanh Vim

909 1 6
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Fig.io: add-ons autocomplete tốt nhất dành cho terminal

2.1K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Cài đặt và sử dụng MongoDB trên Ubuntu

1.2K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Generate files cho VueJS bằng CLI với Plopjs

302 0 0
2
Avatar

Làm việc nhanh hơn với các phím tắt trên terminal

1.9K 8 0
8
Avatar

Cheat.sh - Google cho developer

1.6K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

2.4K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Những command cơ bản trên Ubuntu mà bạn nên biết

3.5K 0 0
1
Avatar

Snap cài đặt mọi thứ với terminal

5.6K 0 0
2
Avatar

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

860 4 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Một số câu hỏi về Git cho người mới tập tành

2.2K 7 0
7
Avatar

Back to basic: Linux Command Line - Part 2

1.3K 6 0
17
Avatar

Back to basic: Linux Command Line - Part 1

1.9K 11 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

VulnHub CTF - DC-2 - Cướp 5 flags và cái kết

521 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Custom terminal - custom git command

712 1 0
4
Avatar

Tự Tạo Chương Trình CLI Của Chính Mình Không Đụng Hàng

518 6 0
3
Avatar

Tùy biến messages khi bạn mở terminal trên ubuntu sao cho đẹp và độc

1.3K 2 1
 • Avatar
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.