Terminal

Terminal

Sort by: Newest posts

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

175 3 2
3

Một số câu hỏi về Git cho người mới tập tành

308 6 0
7

Back to basic: Linux Command Line - Part 2

458 6 0
14

Back to basic: Linux Command Line - Part 1

688 11 2
17

VulnHub CTF - DC-2 - Cướp 5 flags và cái kết

82 0 2
2

Custom terminal - custom git command

47 1 0
3

Tự Tạo Chương Trình CLI Của Chính Mình Không Đụng Hàng

164 4 0
2

Tùy biến messages khi bạn mở terminal trên ubuntu sao cho đẹp và độc

656 2 1
10

Xem "STARWARS" trên Terminal

265 3 0
-4

Bash Commands Guide

118 2 0
0

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

2.3K 15 8
13

Customize terminal mặc định "nhàm chán" của Ubuntu, VSCode, RubyMine với Zsh

1.6K 4 1
10

Nghe nhạc online Youtube, Spotify... bằng terminal

821 5 4
20

10 công cụ CLI mà bạn sẽ thích

1.1K 14 0
13

Linux Find command

206 0 0
2

Ag - The Silver Searcher

180 3 0
7

Learn sed (part 2)

62 0 0
1

Learn sed

203 5 0
3

Tìm hiểu Sed cơ bản

1.6K 0 0
4

Tìm hiểu Awk cơ bản

2.8K 3 0
7