Avatar

Sun* Blockchain Team

We're Blockchain Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

152 172 9

Code Smart Contract bằng Assembly ?

133 1 0
4

AAVEGOTCHI - Ứng dụng tiên phong trong lĩnh vực Gamification cho Blockchain

189 0 0
2

Dextool - Công cụ phân tích Decentralized Exchange tuyệt vời

267 0 0
3

Giới thiệu Ethers.js - Đối thủ đáng gờm của web3.js

594 0 0
3

Balancer, UniSwap, SushiSwap, Curve ,... làm sao để mình xây dựng decentralized finance như vậy nhỉ ?

200 2 0
6

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

94 1 0
3

Quên Truffle đi, Từ nay chúng ta đã có HardHat

254 3 0
8

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

140 1 0
2

Giới thiệu các SDK của Uniswap cho lập trình viên

241 2 0
4

Chi Gastoken - Cách Tiết Kiệm Gas Đáng Kể Trong Thời Đại Đắt Đỏ

280 1 3
4

Giới thiệu nền tảng Binance Smart Chain ( Dành cho blockchain dev)

726 0 1
6

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

105 1 0
2

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

254 0 0
4

Tìm hiểu về Flash Loan trên Aave

227 1 0
5

Ethereum 2.0 có những thay đổi gì mới?

983 0 0
9

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 2 )

500 4 0
3

Tích hợp Band Protocol để lấy dữ liệu off-chain cho smart contract

152 0 0
4

Làm thế nào để deploy smart contract của Uniswap!

340 3 2
4

Hashed TimeLock Contract (HTLC) giải pháp kết nối giữa các nền tảng blockchain

101 0 0
2

OpenSea Integration - Contract ERC-1155 Already Deployed And Didn't Implement 'uri' method

75 0 0
5