Avatar

Sun* Blockchain Team

We're Blockchain Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

111 89 9

Tìm hiểu Corda, nền tảng sổ cái phân tán hứa hẹn tương lai mới cho ngành tài chính, ngân hàng

214 1 0
7

Brute force mnemonic khó như thế nào ?

167 1 2
5

Tìm Hiểu Về Stablecoins

75 1 0
4

Quá trình đào Bitcoin diễn ra như thế nào ?

1.5K 2 4
7

Bài 3. Viết rest-server cho project được xây dựng trên Cosmos SDK

69 0 0
3

Eventeum - Lắng nghe Ethereum event theo cách của bạn!

133 1 0
7

Xây dựng Backend cho Decentralized Application (ĐApp)

316 2 0
8

Bài 2. Xây dựng ứng dụng mua bán sản phẩm đơn giản trên Cosmos SDK

125 0 0
1

Superblocks Platform Giải Pháp CI/CD Cho Smart Contract

63 0 0
4

Demo một vài chức năng với libp2p

148 0 0
3

Tổng quan về Libp2p là gì ?

223 1 0
3

Self-sovereign Identity: Dấu chấm hết cho mua bán dữ liệu người dùng!

190 1 1
4

Cùng Khám Phá Các Tính Năng Hay Của Dfuse

37 0 0
4

Các Trạng Thái Của Một Transaction Ethereum Và Cách Điều Hướng Chúng Bằng Dfuse

46 0 0
2

Bài 1. Các khái niệm và thành phần trong Cosmos SDK.

51 0 0
2

Multisig Wallet là gì?

113 1 1
7

Giới Thiệu Về Azure Blockchain Service - Cách Đăng Ký Tài Khoản Free 12 Tháng

95 0 0
1

Tương Tác Transaction Node Azure Blockchain Với Hai Cách Remix - MetaMask Và VScode

39 0 0
1

ECDSA - hệ mật dựa trên đường cong Elliptic và ứng dụng trong Blockchain

208 3 0
16

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

60 0 0
2