Avatar

Sun* Blockchain Team

We're Blockchain Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

157 192 9

Tìm hiểu về cơn sốt NFT

149 2 0
5

Xây dựng ứng dụng (Dapp) trên Plasm Network (Ứng cử viên cho Parachain trên Polkadot)

133 2 0
2

ký Sự Farmer - Nguyên lý hoạt động của Timelocks và Migrator trong các dự án Yield Farming trên BSC hiện nay

387 4 14
7

Tìm hiểu về Ethereum Virtual Machine (EVM)

289 2 1
8

Tìm hiểu về nền tảng Huobi ECO Chain – Heco

671 1 1
0

Code Smart Contract bằng Assembly ?

250 2 1
4

AAVEGOTCHI - Ứng dụng tiên phong trong lĩnh vực Gamification cho Blockchain

352 1 1
3

Dextool - Công cụ phân tích Decentralized Exchange tuyệt vời

541 1 0
4

Giới thiệu Ethers.js - Đối thủ đáng gờm của web3.js

794 1 0
8

Balancer, UniSwap, SushiSwap, Curve ,... làm sao để mình xây dựng decentralized finance như vậy nhỉ ?

368 4 1
8

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

187 1 1
3

Quên Truffle đi, Từ nay chúng ta đã có HardHat

392 3 0
9

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

211 1 0
2

Giới thiệu các SDK của Uniswap cho lập trình viên

367 2 0
4

Chi Gastoken - Cách Tiết Kiệm Gas Đáng Kể Trong Thời Đại Đắt Đỏ

440 1 3
4

Giới thiệu nền tảng Binance Smart Chain ( Dành cho blockchain dev)

1.1K 0 1
6

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

277 1 0
3

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

338 0 0
4

Tìm hiểu về Flash Loan trên Aave

378 2 0
8

Ethereum 2.0 có những thay đổi gì mới?

2.0K 0 1
10