Thanh

@Thanh

9 câu hỏi Scrum master và Product owner có thể hỏi

52 0 0
0

Một cách đơn giản để thực hiện 1 buổi Sprint Retrospective

34 2 0
1

8 bước để tạo DoD trên Jira

70 0 0
0

Definition of Ready

40 0 2
0

Phân tích yêu cầu và thiết kế trong Scrum

146 2 0
0

Product Owner làm gì trước khi bắt đầu sprint đầu tiên của dự án (sprint Zero)

294 2 0
2

5 Agile Metrics

160 0 0
1

Scrum-software development

286 0 0
1

9 Tips để tạo một Sprint Backlog tốt

174 0 0
0

Scrum Framework- Scrum event

214 0 0
1

Scrum Framework- Scrum Artifacts

103 1 0
1

Cách tạo Marketing Backlog đầu tiên

65 0 0
0

Phân biệt Epics, User Stories và Tasks

1132 1 0
1

Vai trò của Marketing Owner trong dự án

94 0 0
1

Làm thế nào để viết Agile Marketing User Stories

142 0 0
0

Cấu trúc của User stories trong Agile Marketing

227 0 0
0

Cách thức mà Agile Marketing vận hành

140 0 0
0

Agile Marketing khái niệm và tại sao nên áp dụng Agile trong Marketing

286 0 0
0

Tại sao Agile không chỉ dành riêng cho các technical team

141 0 0
0

Một vài điểm khác biệt khi tạo Test Plan cho dự án Automation test

395 0 0
0