Thanh

@Thanh

Report

9 câu hỏi Scrum master và Product owner có thể hỏi

128 0 0
0

Một cách đơn giản để thực hiện 1 buổi Sprint Retrospective

78 2 0
1

8 bước để tạo DoD trên Jira

98 0 0
0

Definition of Ready

52 0 2
0

Phân tích yêu cầu và thiết kế trong Scrum

192 2 0
0

Product Owner làm gì trước khi bắt đầu sprint đầu tiên của dự án (sprint Zero)

354 2 0
2

5 Agile Metrics

198 0 0
1

Scrum-software development

304 0 0
1

9 Tips để tạo một Sprint Backlog tốt

231 0 0
0

Scrum Framework- Scrum event

248 0 0
1

Scrum Framework- Scrum Artifacts

145 1 0
1

Cách tạo Marketing Backlog đầu tiên

71 0 0
0

Phân biệt Epics, User Stories và Tasks

1.4K 1 0
1

Vai trò của Marketing Owner trong dự án

121 0 0
1

Làm thế nào để viết Agile Marketing User Stories

162 0 0
0

Cấu trúc của User stories trong Agile Marketing

247 0 0
0

Cách thức mà Agile Marketing vận hành

158 0 0
0

Agile Marketing khái niệm và tại sao nên áp dụng Agile trong Marketing

352 0 0
0

Tại sao Agile không chỉ dành riêng cho các technical team

169 0 0
0

Một vài điểm khác biệt khi tạo Test Plan cho dự án Automation test

412 0 0
0