Thanh

@Thanh

Report

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

244 3 0
5

Monitoring Project

91 1 0
4

9 câu hỏi Scrum master và Product owner có thể hỏi

232 0 0
0

Một cách đơn giản để thực hiện 1 buổi Sprint Retrospective

140 2 0
1

8 bước để tạo DoD trên Jira

151 0 0
0

Definition of Ready

62 0 2
0

Phân tích yêu cầu và thiết kế trong Scrum

223 2 0
0

Product Owner làm gì trước khi bắt đầu sprint đầu tiên của dự án (sprint Zero)

438 2 0
2

5 Agile Metrics

244 0 0
1

Scrum-software development

322 0 0
1

9 Tips để tạo một Sprint Backlog tốt

313 1 0
1

Scrum Framework- Scrum event

280 0 0
1

Scrum Framework- Scrum Artifacts

187 1 0
1

Cách tạo Marketing Backlog đầu tiên

79 0 0
0

Phân biệt Epics, User Stories và Tasks

1.9K 2 0
1

Vai trò của Marketing Owner trong dự án

178 0 0
1

Làm thế nào để viết Agile Marketing User Stories

170 0 0
0

Cấu trúc của User stories trong Agile Marketing

264 0 0
0

Cách thức mà Agile Marketing vận hành

168 0 0
0

Agile Marketing khái niệm và tại sao nên áp dụng Agile trong Marketing

424 0 0
0