Thanh

@Thanh

8 bước để tạo DoD trên Jira

27 0 0
0

Definition of Ready

Phân tích yêu cầu và thiết kế trong Scrum

94 1 0
0

Product Owner làm gì trước khi bắt đầu sprint đầu tiên của dự án (sprint Zero)

217 1 0
2

5 Agile Metrics

135 0 0
1

Scrum-software development

269 0 0
1

9 Tips để tạo một Sprint Backlog tốt

135 0 0
0

Scrum Framework- Scrum event

162 0 0
0

Scrum Framework- Scrum Artifacts

77 1 0
1

Cách tạo Marketing Backlog đầu tiên

64 0 0
0

Phân biệt Epics, User Stories và Tasks

822 0 0
1

Vai trò của Marketing Owner trong dự án

87 0 0
1

Làm thế nào để viết Agile Marketing User Stories

132 0 0
0

Cấu trúc của User stories trong Agile Marketing

209 0 0
0

Cách thức mà Agile Marketing vận hành

123 0 0
0

Agile Marketing khái niệm và tại sao nên áp dụng Agile trong Marketing

218 0 0
0

Tại sao Agile không chỉ dành riêng cho các technical team

122 0 0
0

Một vài điểm khác biệt khi tạo Test Plan cho dự án Automation test

361 0 0
0

Security Test

1061 0 0
3

Chuẩn bị cho việc viết Testcase và nâng cao hiệu quả test

1585 1 0
0