Requirement

Requirement

Sort by: Newest posts
Avatar

Tầm quan trọng của định nghĩa yêu cầu

30 0 0
0
Avatar

Phân tích requirement và cách đặt Q&A một cách hiệu quả

107 1 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

YÊU CẦU DỰ ÁN (REQUIREMENTS)

265 1 0
2
Avatar

Làm Sao Khám Phá Requirement

163 1 0
0
Avatar

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 2)

406 1 0
2
Avatar

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 1)

554 2 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

200 3 0
2
Avatar

5 sai lầm chết người trong việc quản lý các requirement và cách khắc phục chúng

145 1 0
0
Avatar

Phân tích requirement và cách Q&A với khách hàng một cách hiệu quả

5.7K 7 0
9
Avatar

Thế nào là một Requirement tốt

546 2 2
  • Avatar
  • Avatar
-1
Avatar

Understanding Software Requirements

261 0 0
2
Avatar

Giải quyết các vấn đề xung quanh Requirement.

644 2 1
  • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.