Mô hình Scrum

Mô hình Scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

Đặc điểm của một Scrum Master tuyệt vời

250 0 0
0
Avatar

Có phải sản phẩm chỉ release vào cuối Sprint ở trong Scrum

241 0 0
0
Avatar

Sự tương đồng & khác biệt giữa Scrum & Extreme Programming (XP)

767 0 0
3
Avatar

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

2.7K 2 0
2
Avatar

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

747 0 0
0
Avatar

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

1.6K 2 0
-1
Avatar

Tổng quan về Scrum phần 1.

83 0 0
1
Avatar

Các vấn đề thường gặp khi xây dựng Sprint Goal

891 0 0
1
Avatar

Các thuật ngữ trong Scrum chính xác là như thế nào ?

1.0K 1 0
1
Avatar

Các metrics đánh giá chất lượng công việc & hiệu quả hoạt động của Scrum Team

791 0 0
2
Avatar

Vòng đời phát triển phần mềm - Một số mô hình phát triển phần mềm phổ biến mà bạn nên biết ^^

1.4K 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về Scrum

289 1 1
  • Avatar
6
Avatar

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

785 0 0
0

Mô hình Scrum


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.