Mô hình Scrum

Mô hình Scrum

Sort by: Newest posts

Đặc điểm của một Scrum Master tuyệt vời

71 0 0
0

Có phải sản phẩm chỉ release vào cuối Sprint ở trong Scrum

88 0 0
0

Sự tương đồng & khác biệt giữa Scrum & Extreme Programming (XP)

136 0 0
3

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

610 0 0
1

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

178 0 0
0

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

517 1 0
0

Tổng quan về Scrum phần 1.

65 0 0
1

Các vấn đề thường gặp khi xây dựng Sprint Goal

373 0 0
1

Các thuật ngữ trong Scrum chính xác là như thế nào ?

460 1 0
1

Các metrics đánh giá chất lượng công việc & hiệu quả hoạt động của Scrum Team

373 0 0
2

Vòng đời phát triển phần mềm - Một số mô hình phát triển phần mềm phổ biến mà bạn nên biết ^^

402 0 1
2

Tìm hiểu về Scrum

203 1 1
4

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

490 0 0
0

Mô hình Scrum