Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

150 2 0
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

391 4 0
5

Kotlin Clean Architecture

170 6 0
7

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

511 1 0
3

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

725 5 0
4

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

149 4 0
2

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

3.4K 5 0
6

Thiết kế scalable React App từ đầu

945 10 6
4

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

640 7 1
5

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

841 8 0
6

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.8K 16 2
16

From programming language to software architecture

702 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

3.0K 5 0
6

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

217 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

642 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 3)

317 2 1
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2 - tiếp theo)

177 0 0
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2)

263 1 0
1

Kiến trúc dựa trên Component

1.3K 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 1)

333 1 0
1

Software Architecture