Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

78 2 0
0

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

1.9K 11 0
9

Microservices hay Monolithic architecture

407 2 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

366 2 0
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

786 5 0
5

Kotlin Clean Architecture

353 6 6
8

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

882 2 0
3

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

2.0K 5 0
5

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

235 4 0
2

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

5.9K 7 0
9

Thiết kế scalable React App từ đầu

1.0K 12 6
4

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

691 7 1
5

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

960 9 0
6

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

2.0K 17 2
17

From programming language to software architecture

753 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

4.1K 7 0
8

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

234 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

761 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 3)

391 2 1
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2 - tiếp theo)

207 0 0
1

Software Architecture