Software Architecture

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

146 1 0
3

Thiết kế scalable React App từ đầu

538 7 6
4

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

540 5 0
3

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

559 8 0
6

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

1.0K 7 0
5

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.4K 16 2
16

From programming language to software architecture

605 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

1.2K 4 0
3

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

175 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

508 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 3)

257 1 1
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2 - tiếp theo)

141 0 0
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2)

213 1 0
1

Kiến trúc dựa trên Component

926 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 1)

273 1 0
1

Clean Architecture

1.5K 6 1
1

Software Architecture