Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

181 3 0
4

Kotlin Clean Architecture

49 1 0
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

286 0 0
1

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

150 4 0
4

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

89 2 0
2

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

1.4K 2 0
4

Thiết kế scalable React App từ đầu

593 7 6
4

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

584 5 0
4

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

726 8 0
6

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

1.4K 7 0
5

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.5K 16 2
16

From programming language to software architecture

641 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

1.9K 5 0
3

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

197 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

570 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 3)

277 2 1
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2 - tiếp theo)

149 0 0
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2)

226 1 0
1

Kiến trúc dựa trên Component

1.1K 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 1)

291 1 0
1

Software Architecture