Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

52 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

251 3 0
4

Kotlin Clean Architecture

91 6 0
7

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

387 0 0
1

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

302 5 0
4

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

106 2 0
2

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

2.1K 3 0
5

Thiết kế scalable React App từ đầu

632 7 6
4

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

611 6 1
5

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

771 8 0
6

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.6K 16 2
16

From programming language to software architecture

661 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

2.3K 5 0
6

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

207 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

611 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 3)

289 2 1
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2 - tiếp theo)

160 0 0
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2)

241 1 0
1

Kiến trúc dựa trên Component

1.1K 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 1)

308 1 0
1

Software Architecture