Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts

Nguyên tắc thứ hai trong SOLID: Open-Closed Principle

73 2 2
4

Nguyên tắc thứ nhất trong SOLID: Single Responsibility Principle

77 3 1
5

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

325 2 0
0

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

2.5K 11 0
11

Microservices hay Monolithic architecture

548 2 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

735 3 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

1.7K 7 0
7

Kotlin Clean Architecture

549 8 6
12

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

1.5K 3 0
4

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

4.5K 7 0
6

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

341 5 0
3

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

9.2K 9 0
16

Thiết kế scalable React App từ đầu

1.3K 13 6
5

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

887 7 1
5

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

1.1K 9 0
7

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

2.4K 17 2
19

From programming language to software architecture

801 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

6.0K 8 0
9

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

273 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

865 1 0
0

Software Architecture