Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

146 2 0
0

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

2.1K 11 0
11

Microservices hay Monolithic architecture

457 2 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

485 2 0
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

1.1K 5 0
6

Kotlin Clean Architecture

422 6 6
9

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

1.1K 2 0
4

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

3.0K 6 0
6

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

290 4 0
2

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

7.6K 7 0
11

Thiết kế scalable React App từ đầu

1.2K 13 6
5

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

745 7 1
5

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

1.0K 9 0
6

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

2.2K 17 2
18

From programming language to software architecture

773 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

4.9K 8 0
9

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

252 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

808 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 3)

460 2 1
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2 - tiếp theo)

222 0 0
1

Software Architecture