nginx

nginx

Sort by: Newest posts

NGINX là gì? NGINX server hoạt động như thế nào?

170 0 0
0

Các cấu hình sai Nginx phổ biến khiến web server của bạn gặp nguy hiểm (Part 1)

776 40 6
46

Giới thiệu về NGINX và core concept

841 1 0
5

Quá chán với việc cài lại máy mỗi khi bắt đầu dự án mới nên BichPhuong quyết định tự setup docker dành riêng để làm việc với Laravel - Vol 1

408 0 5
2

video streaming demo with vagrant + ansible + nginx

138 0 0
1

Cài đặt EMP stack tự động lên server bằng Ansible

198 1 1
3

Các kiến thức cần phải biết khi sử dụng Nginx

2.1K 7 2
6

Deploy ứng dụng Docker, NodeJS, Mongo, Redis

2.2K 5 6
13

Build Nginx: file compile Nginx trên CentOS đủ xài

300 0 0
2

Deploy ứng dụng chat realtime Laravel, VueJS, SockerIO, Redis trên Ubuntu

2.0K 7 29
17

Dùng Github Packages như là Docker Registry

166 0 0
-2

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 2)

223 1 0
4

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 1)

239 0 12
4

Nên lựa chọn web server nào: Apache hay NGINX?

1.8K 3 5
5

Cấu hình HTTP Caching cho Nginx

889 4 0
8

Tổng quan về NGINX

624 0 2
2

Expose localhost ra mạng bên ngoài

1.5K 11 1
11

Setup SSL certificate cho nhiều domain khác nhau trên cùng một server nginx

1.3K 12 4
13

HTTP Compression

592 3 2
19

Làm quen với việc cài đặt và cấu hình Nginx (Phần 3)

359 5 0
9