nginx

nginx

Sort by: Newest posts

Cài đặt EMP stack tự động lên server bằng Ansible

52 1 1
3

Các kiến thức cần phải biết khi sử dụng Nginx

1.7K 4 1
6

Deploy ứng dụng Docker, NodeJS, Mongo, Redis

741 5 2
10

Build Nginx: file compile Nginx trên CentOS đủ xài

176 0 0
2

Deploy ứng dụng chat realtime Laravel, VueJS, SockerIO, Redis trên Ubuntu

1.0K 6 4
10

Dùng Github Packages như là Docker Registry

74 0 0
-2

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 2)

71 0 0
3

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 1)

94 0 2
4

Nên lựa chọn web server nào: Apache hay NGINX?

1.5K 3 5
5

Cấu hình HTTP Caching cho Nginx

406 1 0
5

Tổng quan về NGINX

248 0 2
0

Expose localhost ra mạng bên ngoài

1.0K 10 1
8

Setup SSL certificate cho nhiều domain khác nhau trên cùng một server nginx

681 11 4
13

HTTP Compression

475 3 2
19

Làm quen với việc cài đặt và cấu hình Nginx (Phần 3)

273 5 0
8

Làm quen với việc cài đặt và cấu hình Nginx (Phần 2)

259 5 0
6

Làm quen với việc cài đặt và cấu hình Nginx

726 8 0
7

Hướng dẫn cài đặt Nginx + LuaJIT bắt Header/Body của Request-Response

386 0 0
2

Nginx - Một vài mẹo và thủ thuật giúp cải thiện performance

313 3 0
1

Tớ đã điều chỉnh Nginx để có hiệu suất tốt như thế nào

1.2K 18 0
15