nginx

nginx

Sort by: Newest posts

Quá chán với việc cài lại máy mỗi khi bắt đầu dự án mới nên BichPhuong quyết định tự setup docker dành riêng để làm việc với Laravel - Vol 1

293 0 1
2

video streaming demo with vagrant + ansible + nginx

118 0 0
1

Cài đặt EMP stack tự động lên server bằng Ansible

165 1 1
3

Các kiến thức cần phải biết khi sử dụng Nginx

1.9K 7 2
5

Deploy ứng dụng Docker, NodeJS, Mongo, Redis

1.4K 5 2
12

Build Nginx: file compile Nginx trên CentOS đủ xài

233 0 0
2

Deploy ứng dụng chat realtime Laravel, VueJS, SockerIO, Redis trên Ubuntu

1.6K 7 29
15

Dùng Github Packages như là Docker Registry

117 0 0
-2

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 2)

148 0 0
4

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 1)

170 0 12
4

Nên lựa chọn web server nào: Apache hay NGINX?

1.6K 3 5
5

Cấu hình HTTP Caching cho Nginx

647 1 0
6

Tổng quan về NGINX

405 0 2
2

Expose localhost ra mạng bên ngoài

1.3K 10 1
10

Setup SSL certificate cho nhiều domain khác nhau trên cùng một server nginx

1.0K 11 4
13

HTTP Compression

532 3 2
19

Làm quen với việc cài đặt và cấu hình Nginx (Phần 3)

318 5 0
8

Làm quen với việc cài đặt và cấu hình Nginx (Phần 2)

289 5 0
6

Làm quen với việc cài đặt và cấu hình Nginx

904 8 0
8

Hướng dẫn cài đặt Nginx + LuaJIT bắt Header/Body của Request-Response

551 0 0
2