nginx

nginx

Sort by: Newest posts

Cách cấu hình NGINX thành Reverse Proxy

674 5 0
8

Dynamic Routing trong NGINX

235 6 0
10

Cấu hình NGINX Server như thế nào?

444 7 0
11

Step to step deploy Rails App và config SSL

24 0 0
0

NGINX là gì? NGINX server hoạt động như thế nào?

263 1 0
1

Các cấu hình sai Nginx phổ biến khiến web server của bạn gặp nguy hiểm (Part 1)

985 44 6
48

Giới thiệu về NGINX và core concept

870 1 0
5

Quá chán với việc cài lại máy mỗi khi bắt đầu dự án mới nên BichPhuong quyết định tự setup docker dành riêng để làm việc với Laravel - Vol 1

434 0 5
3

video streaming demo with vagrant + ansible + nginx

144 0 0
1

Cài đặt EMP stack tự động lên server bằng Ansible

231 2 1
4

Các kiến thức cần phải biết khi sử dụng Nginx

2.2K 7 2
8

Deploy ứng dụng Docker, NodeJS, Mongo, Redis

2.9K 6 8
15

Build Nginx: file compile Nginx trên CentOS đủ xài

334 0 0
2

Deploy ứng dụng chat realtime Laravel, VueJS, SockerIO, Redis trên Ubuntu

2.2K 7 31
17

Dùng Github Packages như là Docker Registry

192 0 0
-2

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 2)

269 1 0
4

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 1)

291 0 12
4

Nên lựa chọn web server nào: Apache hay NGINX?

1.8K 4 5
5

Cấu hình HTTP Caching cho Nginx

1.0K 4 0
8

Tổng quan về NGINX

829 0 2
3