architecture

architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

[Spring security] - Spring Boot Security JWT Architecture

246 7 0
4
Avatar

Tìm hiểu MYSQL Architecture

1.9K 8 0
9
Avatar

Entity, domain model và DTO - sao nhiều quá vậy?

13.0K 22 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
61
Avatar

Tách riêng logic và UI trong ứng dụng React Native bằng React Hook

1.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

191 1 0
0
Avatar

Design Pattern: Decorator Pattern

633 2 0
1
Avatar

Design Pattern: Prototype Pattern

597 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Mediator Pattern

568 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Adapter Pattern

725 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Iterator Pattern

429 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Strategy Pattern

791 1 0
3
Avatar

Design Pattern: Memento Pattern

1.3K 0 0
1
Avatar

Design Pattern: State Pattern

330 1 0
1
Avatar

Nghệ thuật xử lý background job

4.4K 56 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
68
Avatar

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

3.8K 7 0
7
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

12.6K 12 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

1.0K 4 0
7
Avatar

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

4.5K 2 0
4
Avatar

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

1.8K 5 0
9
Avatar

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

2.1K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.