architecture

architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

So sánh giữa kiến trúc Microservice và Monolithic

148 1 0
3
Avatar

Kiến Trúc Của PostgreSQL

2.7K 9 0
8
Avatar

Bên Trong Node.js - V8 Chrome Engine

1.5K 6 0
10
Avatar

Cấu trúc mình đang dùng trong các dự án ReactJS và React Native

1.3K 8 0
11
Avatar

Tìm hiểu MYSQL Architecture

2.9K 9 0
11
Avatar

Entity, domain model và DTO - sao nhiều quá vậy?

33.3K 51 7
150
Avatar

Tách riêng logic và UI trong ứng dụng React Native bằng React Hook

1.7K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

294 1 0
0
Avatar

Design Pattern: Decorator Pattern

728 2 0
1
Avatar

Design Pattern: Prototype Pattern

704 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Mediator Pattern

627 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Adapter Pattern

1.0K 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Iterator Pattern

483 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Strategy Pattern

915 1 0
3
Avatar

Design Pattern: Memento Pattern

1.7K 0 0
1
Avatar

Design Pattern: State Pattern

384 1 0
1
Avatar

Nghệ thuật xử lý background job

5.9K 64 11
Avatar

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

5.4K 7 0
9
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

20.1K 20 2
  • Avatar
  • Avatar
31
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

1.0K 4 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.