+14

Khoá học Active Learning - Bài 1 - Tổng quan về Active Learning

Khoá học Active Learning là một trong những khoá học nằm trong chuỗi các khoá học miễn phí của Sun* AI Research chia sẻ về các chủ đề nhỏ trong lĩnh vực AI. Khoá học cung cấp kiến thức và các thuật toán cơ bản của Active Learning - một kĩ thuật rất hữu ích trong dự án thực tế với trường hợp chi phí gán nhãn dữ liệu hạn chế. Trong bài học đầu tiên này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề sau:

  • Tầm quan trọng của dữ liệu có nhãn đối với một bài toán học máy
  • Khái niệm cơ bản về Active Learning - một phương pháp hữu ích giúp định nghĩa các dữ liệu nào mà mô hình cần gán nhãn
  • Các thuật toán Active Learning cơ bản

Rất mong các bạn ủng hộ team Sun* AI Research trong chuỗi các khoá học miễn phí dành cho cộng đồng nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.