management

management

Sort by: Newest posts
Avatar

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

81 1 0
0
Avatar

Cách tổ chức một team test

1.2K 0 0
1
Avatar

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

47 0 0
0
Avatar

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

761 0 2
 • Avatar
 • Avatar
-9
Avatar

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

1.4K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

10 Steps to become a Successful Leader

640 2 0
2
Avatar

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần2)

195 0 0
1
Avatar

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

654 1 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa làm Bài tập nhóm ở Trường và Dự án Công ty

450 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần1)

719 1 0
2
Avatar

Nguyên lý Peter và lý giải những vấn đề công sở

2.5K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Quản lý tiến trình trong Linux

13.4K 4 0
15
Avatar

10 lời khuyên dành cho chủ sản phẩm trong quản lý sản phẩm Agile

102 0 0
0
Avatar

5 đặc trưng của công ty có môi trường làm việc tốt

1.9K 15 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Quản lý các bên liên quan trong dự án (Project Stakeholder Management)

10.4K 2 1
 • Avatar
0
Avatar

Những thách thức quản lý trong thế kỷ 21

2.5K 0 0
0
Avatar

Cấu trúc tổ chức kiểu Matrix (Lợi điểm của Strong Matrix)

3.7K 0 0
1
Avatar

Introduction to LeakCanary: How to find memory leaks in your app, and fix them too.

2.2K 6 0
11
Avatar

Quản lý giao tiếp trong dự án (Project communication management)

2.4K 2 0
2
Avatar

Những quy định nên được đặt ra để sử dụng redmine một cách hiệu quả

781 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.