Finance

Finance

Sort by: Newest posts
Avatar

Uniswap v3: Giới thiệu về cơ chế Concentrate Liquidity

133 0 0
1
Avatar

Thuật toán Matching và ứng dụng trong việc phân loại Lead của Bank

666 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

1.3K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

2.5K 4 0
15
Avatar

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

70 0 0
0
Avatar

Khấu hao - Quy định vòng đời cho một tài sản

2.3K 1 0
1
Avatar

Crownfunding - một cách kêu gọi vốn có thể bạn chưa biết

4.4K 0 0
0
Avatar

Nguyên tắc kế toán cho Nghiên cứu và phát triển (R&D)

14.9K 1 0
1
Avatar

Báo cáo tài chính hợp nhất

338 1 0
0
Avatar

Understanding financial statement audit

116 0 0
1
Avatar

Phương pháp tính phí cận biên và Phương pháp phân bổ chi phí

10.5K 1 0
-1
Avatar

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 2)

138 0 0
0
Avatar

Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty

30.8K 2 0
0
Avatar

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 1)

109 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.