Finance

Finance

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

1.0K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

1.4K 4 0
12
Avatar

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

39 0 0
0
Avatar

Khấu hao - Quy định vòng đời cho một tài sản

1.0K 0 0
0
Avatar

Crownfunding - một cách kêu gọi vốn có thể bạn chưa biết

2.4K 0 0
0
Avatar

Nguyên tắc kế toán cho Nghiên cứu và phát triển (R&D)

7.1K 1 0
0
Avatar

Báo cáo tài chính hợp nhất

267 0 0
0
Avatar

Understanding financial statement audit

68 0 0
1
Avatar

Phương pháp tính phí cận biên và Phương pháp phân bổ chi phí

8.3K 1 0
-1
Avatar

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 2)

101 0 0
0
Avatar

Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty

27.0K 2 0
0
Avatar

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 1)

84 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.