Finance

Finance

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

703 3 3
14

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

433 3 0
11

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

11 0 0
0

Khấu hao - Quy định vòng đời cho một tài sản

593 0 0
0

Crownfunding - một cách kêu gọi vốn có thể bạn chưa biết

2.1K 0 0
0

Nguyên tắc kế toán cho Nghiên cứu và phát triển (R&D)

3.1K 1 0
0

Báo cáo tài chính hợp nhất

228 0 0
0

Understanding financial statement audit

42 0 0
0

Phương pháp tính phí cận biên và Phương pháp phân bổ chi phí

5.4K 1 0
-1

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 2)

67 0 0
0

Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty

26.0K 2 0
0

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 1)

50 0 0
0