Finance

Finance

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

804 3 3
14

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

776 3 0
12

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

14 0 0
0

Khấu hao - Quy định vòng đời cho một tài sản

729 0 0
0

Crownfunding - một cách kêu gọi vốn có thể bạn chưa biết

2.2K 0 0
0

Nguyên tắc kế toán cho Nghiên cứu và phát triển (R&D)

4.3K 1 0
0

Báo cáo tài chính hợp nhất

244 0 0
0

Understanding financial statement audit

55 0 0
0

Phương pháp tính phí cận biên và Phương pháp phân bổ chi phí

6.6K 1 0
-1

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 2)

81 0 0
0

Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty

26.5K 2 0
0

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 1)

60 0 0
0