test

test

Sort by: Newest posts

Kiểm thử thủ công trên thiết bị di động

25 0 0
2

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

30 0 3
2

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

612 7 8
13

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 1)

100 0 0
0

Cách tạo tài liệu chiến lược kiểm thử (Test Strategy Document)

85 1 0
0

Charles tool_Ngoài điều chỉnh băng thông còn có thể làm được nhiều hơn thế.

66 0 0
0

Cách deployed file (.aab) sang định dạng apk cho thiết bị test

534 1 2
3

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

1.4K 4 0
2

Cách tổ chức một team test

435 0 0
1

Sample Data for Push Notification Testing

103 0 0
4

END-To-END Testing Guide

346 1 0
0

Các xu hướng kiểm thử phần mềm của năm 2018

364 0 0
1

Giới thiệu về Kiểm tra ứng dụng trên điện thoại di động

1.0K 0 0
1

Unit Test là gì và ai là người thực hiện?

2.0K 3 0
3

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

475 3 0
2

Viết Rspec cho Controller

294 0 0
1

Kiểm thử tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI (AI Test Automation)

640 0 0
2

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

1.3K 0 0
1

Kiểm thử thông minh

147 0 0
1

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

168 0 0
1