test

test

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm tra chịu tải của server với K6.io (Phần 2: InfluxDB + Grafana)

639 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Kiểm tra chịu tải của server với K6.io (Phần 1)

1.3K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Kiểm thử hiện năng trên máy chủ và những câu lệnh thường gặp

121 0 0
0
Avatar

Những kiến thức cần nắm được để được promote lên vị trí Test Leader / Test Manager (P1)

223 1 0
1
Avatar

Kế hoạch test cho iOS sử dụng Xcode

107 1 0
0
Avatar

Test Response Time như nào mới đúng?

227 0 0
0
Avatar

So sánh công cụ kiểm thử API Postman vs Insomnia

857 0 0
1
Avatar

Tớ đã áp dụng kiểm thử bằng Cypress vào dự án như thế nào

1.8K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Unit Testing trong Laravel

1.6K 2 0
7
Avatar

5 bước để mang lại hiệu quả trong công tác lãnh đạo.

24 0 0
0
Avatar

Kiểm thử thủ công trên thiết bị di động

109 0 0
2
Avatar

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

126 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

1.1K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 1)

749 0 0
0
Avatar

Cách tạo tài liệu chiến lược kiểm thử (Test Strategy Document)

2.5K 1 0
0
Avatar

Charles tool_Ngoài điều chỉnh băng thông còn có thể làm được nhiều hơn thế.

453 0 0
0
Avatar

Cách deployed file (.aab) sang định dạng apk cho thiết bị test

4.6K 2 2
 • Avatar
3
Avatar

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

5.7K 6 0
7
Avatar

Cách tổ chức một team test

1.3K 0 0
1
Avatar

Sample Data for Push Notification Testing

139 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.