Nguyen Thanh Hai

@haint.fit12

Report

Có nên cho state của form vào Redux?

96 2 1
3

Lock trong Java

124 0 0
2

Lựa chọn thư viện router cho React Native

180 1 0
1

Redux hay MobX: Lý giải sự nhầm lẫn

397 0 0
7

Những kiến thức cơ bản nhất mà bất cứ lập trình viên nào cũng phải biết về Encoding và Character Set (Phần 2)

249 1 0
3

Những kiến thức cơ bản nhất mà bất cứ lập trình viên nào cũng phải biết về Encoding và Character Set (Phần 1)

956 6 0
7

React Context API

939 1 0
4

Component, State và Props trong React Native

2.8K 2 0
10

React Native Internals

227 3 1
5

React Native mini course phần 1: Giới thiệu và setup

876 3 2
5

Giải thích về pointer trong 5 phút

1.1K 1 0
1

Kotlin DSL Everywhere

209 1 0
1

Bạn hiểu về hàm main trong Java đến mức nào? 12 câu hỏi đơn giản để kiểm tra kiến thức của bạn.

2.9K 2 2
2

Java Memory Model

598 0 1
2

Làm chức năng search sử dụng RxJava operator.

1.0K 10 5
9

Algebraic Data Type trong Kotlin và Swift

330 0 0
1

Kotlin Coroutines: async/await trong Android

953 2 0
6

Những tính năng tuyệt vời làm tôi chọn Kotlin thay vì Java

2.6K 3 5
17

Interface cho Presenter trong MVP chỉ tổ tốn thời gian

1.0K 1 5
3

Một cuộc hành trình trên Main Thread của Android - PSVM

1.9K 3 0
2