soft skill

soft skill

Sort by: Newest posts

Rèn luyện tư duy logic cho bản thân

299 0 0
0

Kỹ năng tạo tài liệu dễ hiểu

65 1 0
0

Bạn học được gì từ những cú "phốt" trong dự án?

107 0 0
0

Kỹ năng mềm cho lập trình viên

53 0 0
0

Những kinh nhiệm khi estimate dự án

125 0 0
0

Top 5 soft skill nâng tầm sự nghiệp software developer của bạn

81 1 0
0

Những cá nhân ưu tú thì có một trái tim mạnh mẽ. Cách để có năng lực resilience (tinh thần thép) (Part 1)

40 1 0
0

Những kỹ năng và yêu cầu đối với nghề BRSE

87 0 0
0

Cách suy nghĩ "Master 3 lĩnh vực" để có thể trở thành nhân lực super rare

94 0 0
0

7 kỹ năng mềm mọi QA tester cần có

184 0 0
0

4 Kỹ năng cần có của kỹ sư cầu nối

217 0 0
0

7 Tips đơn giản để đạt hiệu quả trong kiểm thử phần mềm

100 0 0
2

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

366 0 0
-1

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

232 1 0
3

Sự khác nhau giữa làm Bài tập nhóm ở Trường và Dự án Công ty

349 1 3
7

Agile Methodologies - Scrum

193 1 0
1

Kiểm soát stress bằng suy nghĩ lạc quan với truyện ngắn

333 2 0
3