soft skill

7 kỹ năng mềm mọi QA tester cần có

54 0 0
0

4 Kỹ năng cần có của kỹ sư cầu nối

67 0 0
0

7 Tips đơn giản để đạt hiệu quả trong kiểm thử phần mềm

48 0 0
2

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

73 0 0
0

Một số Tip để tăng skill cho iOS developer

275 4 0
8

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

152 1 0
3

Sự khác nhau giữa làm Bài tập nhóm ở Trường và Dự án Công ty

274 1 2
7

Agile Methodologies - Scrum

66 1 0
1

Kiểm soát stress bằng suy nghĩ lạc quan với truyện ngắn

174 1 0
3