OS

OS

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự khác nhau giữa địa chỉ vật lý và địa chỉ logic trong OS

521 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về OS (part 2)

106 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về OS (part 1)

1.6K 0 0
0
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

915 0 0
5
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

1.8K 0 0
8
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

6.7K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

2.1K 1 0
4
Avatar

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

2.5K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

227 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

1.2K 1 0
5
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

3.5K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

1.0K 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

1.2K 3 0
8
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

3.7K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

129 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

1.8K 3 0
8
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

2.8K 1 0
4
Avatar

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

4.4K 27 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Cơ bản làm việc với file trong Linux

6.0K 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

5.0K 7 0
20
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.