OS

OS

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về OS (part 2)

39 0 0
0

Giới thiệu về OS (part 1)

156 0 0
0

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

595 0 0
5

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

1.0K 0 0
8

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

4.4K 10 2
18

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

1.2K 1 0
4

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

2.2K 3 1
14

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

212 1 0
1

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

793 1 0
5

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

2.3K 2 2
3

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

755 0 0
3

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

925 3 0
8

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

2.6K 1 3
9

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

74 0 0
0

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

1.3K 2 0
7

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

2.1K 1 0
4

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

3.6K 27 6
30

Cơ bản làm việc với file trong Linux

4.7K 1 0
0

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

3.4K 6 0
15

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 2)

1.1K 2 0
8