OS

OS

Sort by: Newest posts
Avatar

Quên Mac hay Windows đi, chân ái là đây - Hướng dẫn thiết lập Ubuntu cho developer

6.1K 29 17
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Sự khác nhau giữa địa chỉ vật lý và địa chỉ logic trong OS

7.3K 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về OS (part 2)

223 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về OS (part 1)

3.6K 0 0
0
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

2.3K 1 0
6
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

5.3K 3 0
8
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

14.3K 20 2
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

9.0K 5 0
8
Avatar

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

3.2K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

315 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

2.0K 1 0
5
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

8.6K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

2.0K 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

2.2K 3 0
8
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

9.1K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

210 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

6.5K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

4.8K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

6.5K 29 7
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Cơ bản làm việc với file trong Linux

14.1K 2 1
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.