OS

OS

Sort by: Newest posts

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

612 3 0
11

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

105 1 0
4

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

342 2 0
13

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

191 1 0
1

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

210 0 0
4

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

491 2 2
3

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

239 0 0
3

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

382 3 0
8

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

881 0 3
7

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

22 0 0
0

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

699 2 0
7

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

1.0K 1 0
4

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

1.7K 22 6
28

Cơ bản làm việc với file trong Linux

2.1K 1 0
0

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

1.6K 4 0
13

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 2)

686 1 0
8

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 1)

1.9K 2 0
10

Quản lý tiến trình trong Linux

5.9K 2 0
14

Piping và chuyển hướng câu lệnh trong Linux

1.0K 1 0
12

Cơ bản về thao tác với dữ liệu text trên Linux

4.8K 4 4
14