OS

OS

Sort by: Newest posts

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

180 0 0
5

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

301 0 0
8

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

1.1K 6 2
16

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

232 1 0
4

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

633 2 0
13

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

195 1 0
1

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

252 0 0
4

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

603 2 2
3

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

293 0 0
3

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

521 3 0
8

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

1.1K 1 3
7

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

27 0 0
0

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

759 2 0
7

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

1.3K 1 0
4

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

2.0K 23 6
30

Cơ bản làm việc với file trong Linux

2.4K 1 0
0

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

1.8K 5 0
14

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 2)

767 1 0
8

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 1)

2.2K 2 0
11

Quản lý tiến trình trong Linux

6.7K 2 0
14