OS

OS

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về OS (part 2)

30 0 0
0

Giới thiệu về OS (part 1)

69 0 0
0

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

492 0 0
5

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

800 0 0
8

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

3.3K 9 2
18

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

975 1 0
4

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

1.9K 3 1
14

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

209 1 0
1

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

624 1 0
5

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

1.6K 2 2
3

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

633 0 0
3

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

783 3 0
8

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

2.1K 1 3
8

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

60 0 0
0

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

1.2K 2 0
7

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

1.9K 1 0
4

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

3.2K 26 6
30

Cơ bản làm việc với file trong Linux

4.2K 1 0
0

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

3.0K 6 0
15

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 2)

1.0K 2 0
8