OS

OS

Sort by: Newest posts

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

305 0 0
5

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

547 0 0
8

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

2.3K 9 2
17

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

455 1 0
4

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

1.2K 3 1
14

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

205 1 0
1

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

344 1 0
4

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

950 2 2
3

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

419 0 0
3

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

627 3 0
8

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

1.5K 1 3
8

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

39 0 0
0

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

922 2 0
7

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

1.5K 1 0
4

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

2.5K 25 6
30

Cơ bản làm việc với file trong Linux

3.1K 1 0
0

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

2.3K 5 0
14

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 2)

883 1 0
8

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 1)

2.6K 2 0
11

Quản lý tiến trình trong Linux

7.8K 2 0
14