OS

OS

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự khác nhau giữa địa chỉ vật lý và địa chỉ logic trong OS

1.3K 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về OS (part 2)

128 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về OS (part 1)

3.1K 0 0
0
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

1.1K 0 0
5
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

2.4K 0 0
8
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

8.4K 12 2
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

2.7K 1 0
4
Avatar

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

2.6K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

232 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

1.3K 1 0
5
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

4.1K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

1.2K 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

1.4K 3 0
8
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

4.6K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

155 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

2.3K 3 0
8
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

3.1K 1 0
4
Avatar

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

4.7K 27 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Cơ bản làm việc với file trong Linux

6.8K 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

5.7K 7 0
21
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.