OS

OS

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

30 1 0
3

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

193 2 0
12

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

182 1 0
1

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

142 0 0
4

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

419 1 2
3

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

177 0 0
3

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

320 3 0
8

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

682 0 3
7

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

20 0 0
0

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

642 2 0
7

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

969 1 0
4

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

1.5K 22 6
27

Cơ bản làm việc với file trong Linux

1.7K 1 0
0

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

1.4K 4 0
13

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 2)

635 1 0
8

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 1)

1.7K 2 0
10

Quản lý tiến trình trong Linux

5.5K 2 0
13

Piping và chuyển hướng câu lệnh trong Linux

1.0K 0 0
11

Cơ bản về thao tác với dữ liệu text trên Linux

4.4K 4 4
14

Cơ bản về phân quyền cho file trong Linux (phần 2)

3.7K 4 1
10