OS

OS

Sort by: Newest posts

Sự khác nhau giữa địa chỉ vật lý và địa chỉ logic trong OS

160 0 0
0

Giới thiệu về OS (part 2)

60 0 0
0

Giới thiệu về OS (part 1)

327 0 0
0

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

718 0 0
5

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

1.4K 0 0
8

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

5.7K 10 2
19

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

1.7K 1 0
4

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

2.4K 3 1
14

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

219 1 0
1

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

1.0K 1 0
5

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

2.9K 2 2
3

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

921 0 0
3

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

1.1K 3 0
8

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

3.2K 1 3
9

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

99 0 0
0

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

1.6K 3 0
7

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

2.5K 1 0
4

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

4.1K 27 6
30

Cơ bản làm việc với file trong Linux

5.4K 1 0
0

Tìm hiểu và vận dụng systemd để quản lý hệ thống Linux (phần cơ bản)

4.3K 7 0
18