OS

OS

Sort by: Newest posts
Avatar

Quên Mac hay Windows đi, chân ái là đây - Hướng dẫn thiết lập Ubuntu cho developer

1.7K 14 15
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Sự khác nhau giữa địa chỉ vật lý và địa chỉ logic trong OS

2.6K 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về OS (part 2)

163 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về OS (part 1)

3.3K 0 0
0
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

1.4K 1 0
5
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

3.1K 1 0
8
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

9.9K 14 2
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

3.6K 1 0
4
Avatar

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

2.8K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

Nguyên tắc bảo mật cục bộ Linux

238 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về kỹ thuật Filtering trong hệ thống Linux

1.6K 1 0
5
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

5.1K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ trong hệ thống Linux

1.4K 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

1.6K 3 0
8
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản đa chức năng Emacs

5.7K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

169 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

3.0K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

3.5K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

5.2K 29 7
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Cơ bản làm việc với file trong Linux

8.2K 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.