management

management

Sort by: Newest posts

Loại bài về Scrum kì 3

30 0 0
1

Loạt bài về Scrum (kì 1)

76 1 0
2

Điều gì quyết định bạn hợp với công viêc kỹ sư CNTT

250 0 0
1

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

119 1 0
0

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

1.9K 2 4
1

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

697 10 1
10

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

117 0 0
1

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

168 3 0
2

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

277 1 0
2

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

383 0 2
8

Management Project

97 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

313 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

1.0K 5 0
5

Linux: Processes

169 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

654 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

3.2K 2 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

143 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

76 1 0
0

Cách tổ chức một team test

1.1K 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

27 0 0
0