management

management

Sort by: Newest posts
Avatar

Theo dõi và quản lý bản tin công nghệ (tech newsletters)

799 10 0
10
Avatar

[Management] Làm thế nào để có thể trở thành một người lãnh đạo tốt - Phần 1

569 1 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Thuật ngữ quản lý dự án bằng tiếng Nhật.

661 3 0
8
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 4

328 2 0
0
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

2.1K 1 0
2
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

171 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

425 2 0
3
Avatar

Điều gì quyết định bạn hợp với công viêc kỹ sư CNTT

352 0 0
1
Avatar

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

474 1 0
1
Avatar

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

5.0K 4 6
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

1.2K 10 1
  • Avatar
11
Avatar

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

501 1 0
1
Avatar

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

449 4 0
3
Avatar

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

915 2 0
2
Avatar

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

1.0K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Management Project

242 0 0
0
Avatar

Quản lý Incident trong Agile cycle

687 0 0
1
Avatar

Điểm cốt lõi khi estimate effort

3.7K 7 0
9
Avatar

Linux: Processes

304 1 0
2
Avatar

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

2.1K 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.