management

Sort by: Newest posts

Management Project

14 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

51 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

329 3 0
5

Linux: Processes

103 0 0
1

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

140 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

175 1 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

68 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

38 1 0
0

Cách tổ chức một team test

345 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

7 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

363 0 2
-8

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

494 5 3
3

10 Steps to become a Successful Leader

285 2 0
2

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần2)

128 0 0
1

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

160 1 0
0

Sự khác nhau giữa làm Bài tập nhóm ở Trường và Dự án Công ty

276 1 2
7

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần1)

137 1 0
2

Nguyên lý Peter và lý giải những vấn đề công sở

790 2 6
9

Quản lý tiến trình trong Linux

5.1K 2 0
12

10 lời khuyên dành cho chủ sản phẩm trong quản lý sản phẩm Agile

72 0 0
0