management

management

Sort by: Newest posts
Avatar

[Management] Làm thế nào để có thể trở thành một người lãnh đạo tốt - Phần 1

462 1 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Thuật ngữ quản lý dự án bằng tiếng Nhật.

426 3 0
7
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 4

212 1 0
0
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

1.2K 0 0
2
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

113 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

279 2 0
3
Avatar

Điều gì quyết định bạn hợp với công viêc kỹ sư CNTT

312 0 0
1
Avatar

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

297 1 0
1
Avatar

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

4.1K 3 5
Avatar

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

1.0K 10 1
  • Avatar
10
Avatar

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

260 1 0
1
Avatar

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

337 4 0
3
Avatar

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

559 1 0
2
Avatar

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

809 0 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Management Project

174 0 0
0
Avatar

Quản lý Incident trong Agile cycle

517 0 0
1
Avatar

Điểm cốt lõi khi estimate effort

2.4K 6 0
9
Avatar

Linux: Processes

229 0 0
2
Avatar

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

1.5K 1 0
0
Avatar

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

7.2K 4 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.