management

management

Sort by: Newest posts
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 4

17 0 0
0
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

50 0 0
1
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

36 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

96 1 0
2
Avatar

Điều gì quyết định bạn hợp với công viêc kỹ sư CNTT

260 0 0
1
Avatar

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

143 1 0
0
Avatar

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

2.3K 2 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

750 10 1
  • Avatar
10
Avatar

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

122 0 0
1
Avatar

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

200 3 0
2
Avatar

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

299 1 0
2
Avatar

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

448 0 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Management Project

113 0 0
0
Avatar

Quản lý Incident trong Agile cycle

339 0 0
1
Avatar

Điểm cốt lõi khi estimate effort

1.2K 5 0
5
Avatar

Linux: Processes

174 0 0
2
Avatar

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

720 1 0
0
Avatar

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

3.8K 2 0
1
Avatar

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

156 2 0
0
Avatar

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

79 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.