management

management

Sort by: Newest posts
Avatar

Thuật ngữ quản lý dự án bằng tiếng Nhật.

273 2 0
6
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 4

127 1 0
0
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

173 0 0
1
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

53 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

159 1 0
2
Avatar

Điều gì quyết định bạn hợp với công viêc kỹ sư CNTT

274 0 0
1
Avatar

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

162 1 0
0
Avatar

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

2.7K 2 5
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

837 10 1
  • Avatar
10
Avatar

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

134 0 0
1
Avatar

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

218 3 0
2
Avatar

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

382 1 0
2
Avatar

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

551 0 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Management Project

124 0 0
0
Avatar

Quản lý Incident trong Agile cycle

389 0 0
1
Avatar

Điểm cốt lõi khi estimate effort

1.4K 5 0
5
Avatar

Linux: Processes

192 0 0
2
Avatar

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

915 1 0
0
Avatar

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

4.6K 2 0
1
Avatar

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

178 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.