management

management

Sort by: Newest posts

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

54 1 0
2

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

93 0 2
7

Management Project

27 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

82 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

389 3 0
5

Linux: Processes

119 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

167 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

312 1 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

78 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

43 1 0
0

Cách tổ chức một team test

436 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

10 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

401 0 2
-8

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

587 5 3
3

10 Steps to become a Successful Leader

334 2 0
2

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần2)

132 0 0
1

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

225 1 0
0

Sự khác nhau giữa làm Bài tập nhóm ở Trường và Dự án Công ty

282 1 2
7

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần1)

156 1 0
2

Nguyên lý Peter và lý giải những vấn đề công sở

973 2 6
9