management

management

Sort by: Newest posts

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

53 1 0
0

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

73 1 0
2

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

102 0 2
7

Management Project

30 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

101 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

416 4 0
5

Linux: Processes

124 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

191 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

452 1 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

85 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

46 1 0
0

Cách tổ chức một team test

480 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

10 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

433 0 2
-8

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

628 5 3
3

10 Steps to become a Successful Leader

350 2 0
2

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần2)

133 0 0
1

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

254 1 0
0

Sự khác nhau giữa làm Bài tập nhóm ở Trường và Dự án Công ty

289 1 2
7

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần1)

164 1 0
2