management

management

Sort by: Newest posts

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

34 1 0
0

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

614 0 2
1

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

487 8 1
9

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

74 0 0
1

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

108 2 0
1

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

189 1 0
2

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

198 0 2
8

Management Project

59 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

186 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

616 5 0
5

Linux: Processes

143 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

366 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

1.5K 2 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

113 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

60 1 0
0

Cách tổ chức một team test

861 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

14 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

592 0 2
-8

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

842 5 3
3

10 Steps to become a Successful Leader

484 2 0
2