management

management

Sort by: Newest posts

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

11 0 0
0

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

380 8 1
7

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

45 0 0
1

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

65 2 0
0

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

99 1 0
2

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

117 0 2
7

Management Project

32 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

110 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

440 4 0
5

Linux: Processes

129 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

219 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

533 1 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

87 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

47 1 0
0

Cách tổ chức một team test

535 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

11 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

459 0 2
-8

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

667 5 3
3

10 Steps to become a Successful Leader

374 2 0
2

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần2)

135 0 0
1