management

management

Sort by: Newest posts

Điều gì quyết định bạn hợp với công viêc kỹ sư CNTT

225 0 0
1

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

90 1 0
0

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

1.2K 0 4
1

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

600 9 1
10

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

107 0 0
1

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

139 3 0
2

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

250 1 0
2

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

289 0 2
8

Management Project

83 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

253 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

822 5 0
5

Linux: Processes

159 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

516 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

2.3K 2 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

130 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

72 1 0
0

Cách tổ chức một team test

1.0K 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

22 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

667 0 2
-9

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

1.0K 5 3
3