management

management

Sort by: Newest posts

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

326 0 2
0

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

455 8 1
9

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

66 0 0
1

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

94 2 0
1

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

166 1 0
2

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

165 0 2
8

Management Project

47 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

166 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

538 5 0
5

Linux: Processes

139 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

318 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

1.1K 2 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

108 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

56 1 0
0

Cách tổ chức một team test

765 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

13 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

543 0 2
-8

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

787 5 3
3

10 Steps to become a Successful Leader

449 2 0
2

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần2)

156 0 0
1