management

management

Sort by: Newest posts

Management Project

21 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

64 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

360 3 0
5

Linux: Processes

117 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

154 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

232 1 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

74 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

40 1 0
0

Cách tổ chức một team test

393 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

9 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

376 0 2
-8

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

527 5 3
3

10 Steps to become a Successful Leader

306 2 0
2

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần2)

129 0 0
1

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

188 1 0
0

Sự khác nhau giữa làm Bài tập nhóm ở Trường và Dự án Công ty

278 1 2
7

Chia sẻ về hệ thống giúp nhân viên làm việc từ nhà - TeleWork (phần1)

140 1 0
2

Nguyên lý Peter và lý giải những vấn đề công sở

863 2 6
9

Quản lý tiến trình trong Linux

5.5K 2 0
13

10 lời khuyên dành cho chủ sản phẩm trong quản lý sản phẩm Agile

74 0 0
0