management

management

Sort by: Newest posts

Điều gì quyết định bạn hợp với công viêc kỹ sư CNTT

234 0 0
1

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

99 1 0
0

MỘT VÀI KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ COMTOR

1.5K 1 4
1

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

645 9 1
10

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

114 0 0
1

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

149 3 0
2

Điểm mấu chốt để thực hiện thành công PDCA trong công việc

267 1 0
2

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

330 0 2
8

Management Project

87 0 0
0

Quản lý Incident trong Agile cycle

277 0 0
0

Điểm cốt lõi khi estimate effort

929 5 0
5

Linux: Processes

164 0 0
2

Quản lý dựa trên bằng chứng (EBM)

591 1 0
0

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

2.8K 2 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

134 2 0
0

Contalog – An All-in-One Order and Inventory Management Software

75 1 0
0

Cách tổ chức một team test

1.0K 0 0
1

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

24 0 0
0

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

692 0 2
-9

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

1.0K 5 3
3