0

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

1. Tổng quan

Việc quản lý một dự án có thể hiểu là bạn thiết lập thời gian để hoàn thành những mục tiêu. Cho dù đó là dự án nhỏ hay lớn thì nhìn chung lại việc quản lý sẽ liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp và sử dụng các nguồn lực trong dự án.

Quản lý dự án bao gồm những việc như :

  • Bắt đầu dự án.
  • Lập kế hoạch phát triển.
  • Phát triển.
  • Giám sát, kiểm tra.
  • Kết thúc dự án.

Công việc giám sát và kiểm tra trong dự án là hết sức quan trọng. Nó giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn để kiểm soát cũng như lên được giải pháp cũng như phương án giải quyết. Và có hai khái niệm quan trọng trong quá trình này là issuerisk.

2. Issue

Khái niệm issue được sử dụng khi mà có một vấn đề hoặc trở ngại mà người quản lý dự án đang phải đối mặt. Nó phải được giải quyết ngay lập tức để đảm bảo rằng dự án diễn ra đúng kế hoạch, không bị châm trễ nhưng quan trọng là issue không phải là rủi ro.

Ví dụ nó chỉ là sự chậm trễ trông việc cung cấp tài liệu cần thiết trong dự án dẫn tới nhân viên không thực hiện được công việc một cách hiệu quả. Nhưng vấn dề này rất dễ giải quyết, mặc dù nó tác động không tốt nhưng nó không gây hậu quả rất lớn đến tổng quát chung của dự án. Tuy nhiên vẫn cần một kế hoạch cần thiết để xử lý bởi người quản lý cho dự án được diễ ra suôn sẻ.

3. Risk

Khác với issue. risk được sử dụng khi nói về một sự rủi ro hoặc một vấn đề có thể xảy ra trong tương lai và đang được nhóm dự án giải quyết. Risk có thể trở thành vấn đề ở trong tương lai và phải được quản lý đúng cách vì chúng có thể ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu cuối cùng của dự án. Vì vậy yêu cầu người quản lý phải xây dựng được một kế hoạch hành động rõ ràng. Hướng dẫn và giải thích kế hoạch đó cho các thành viên trong dự án để khi vấn để phát sinh thì sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Ví dụ cho risk có thể kể đến như liên quan đến nhân lực (nhân việc nghỉ việc), thay đổi về yêu cầu dự án, khó khăn về kỹ thuật … Và quan trọng là các risk liên quan tới vấn đề tài chính phải được giải quyết ngay khi bắt đầu dự án.

4. Tổng kết

Mặc dù issuerisk có thể gây ra khó khăn cho người quản lý ở nhiều cấp độ khác nhau của dự án nhưng chúng có thể được xử lý tốt nếu được phát hiện và giải quyết sớm. Vì vậy nếu có một kế hoạch quản lý issuerisk tốt thì bạn cso thể giúp cho dự án hoạt động dễ dàng, trôi chảy và kết thúc một các thành công.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.