Communication

Communication

Sort by: Newest posts

Cách thức HORENSO đúng và hiệu quả trong công việc

35 0 0
0

Năng lực giải quyết vấn đề và cách luyện tập kĩ năng giải quyết vấn đề

49 2 0
0

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

1.8K 5 4
5

Kỹ năng giao tiếp và phương pháp nâng cao 3 loại kỹ năng cần thiết cho công việc

5 0 0
0

Cách tốt nhất để làm cho mối quan hệ giữa Dev và QA ngon nghẻ là gì?

204 2 2
3

Ba điểm cần cải thiện trong phát triển Offshore dưới góc nhìn của người Nhật

43 0 0
0

Say Hello to the World’s Trusted Enterprise Chat Solution for Multiplayer Gaming on Apps, PCs & Consoles

26 0 2
1

Năng lực giao tiếp giúp ích cho công việc - Quan tâm tới đồng nghiệp

44 0 0
0

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

168 0 0
1

8 điểm khác nhau giữa người truyền đạt tốt và người truyền đạt không tốt

67 1 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

108 0 0
4

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

64 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

339 0 0
1

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

744 0 0
4

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

813 7 1
8

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - CHƯƠNG 1

1.3K 0 1
0

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

2.1K 7 0
5

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

440 4 0
2

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

206 0 0
0

Tổng quan về công nghệ PLC

1.7K 3 0
0