Communication

Communication

Sort by: Newest posts

Kỹ năng giao tiếp và phương pháp nâng cao 3 loại kỹ năng cần thiết cho công việc

87 0 0
1

Cách thức HORENSO đúng và hiệu quả trong công việc

136 0 0
0

Năng lực giải quyết vấn đề và cách luyện tập kĩ năng giải quyết vấn đề

628 2 0
0

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

2.3K 6 4
5

Cách tốt nhất để làm cho mối quan hệ giữa Dev và QA ngon nghẻ là gì?

322 2 2
5

Ba điểm cần cải thiện trong phát triển Offshore dưới góc nhìn của người Nhật

114 0 0
0

Say Hello to the World’s Trusted Enterprise Chat Solution for Multiplayer Gaming on Apps, PCs & Consoles

56 0 2
1

Năng lực giao tiếp giúp ích cho công việc - Quan tâm tới đồng nghiệp

55 0 0
0

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

522 0 0
1

8 điểm khác nhau giữa người truyền đạt tốt và người truyền đạt không tốt

311 1 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

395 0 0
4

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

205 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

718 0 0
2

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

784 0 0
4

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

1.3K 7 2
9

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - CHƯƠNG 1

2.7K 0 1
1

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

4.0K 8 0
5

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

654 6 0
3

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

280 0 0
0

Tổng quan về công nghệ PLC

2.3K 3 0
0