Communication

Communication

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android] Giao tiếp giữa các fragment không dùng interface. Bạn đã thử chưa ?

495 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Kỹ năng giao tiếp và phương pháp nâng cao 3 loại kỹ năng cần thiết cho công việc

102 0 0
1
Avatar

Cách thức HORENSO đúng và hiệu quả trong công việc

201 0 0
0
Avatar

Năng lực giải quyết vấn đề và cách luyện tập kĩ năng giải quyết vấn đề

1.1K 2 0
0
Avatar

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

2.5K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Cách tốt nhất để làm cho mối quan hệ giữa Dev và QA ngon nghẻ là gì?

396 2 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Ba điểm cần cải thiện trong phát triển Offshore dưới góc nhìn của người Nhật

127 0 0
0
Avatar

Say Hello to the World’s Trusted Enterprise Chat Solution for Multiplayer Gaming on Apps, PCs & Consoles

68 0 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Năng lực giao tiếp giúp ích cho công việc - Quan tâm tới đồng nghiệp

58 0 0
0
Avatar

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

658 0 0
1
Avatar

8 điểm khác nhau giữa người truyền đạt tốt và người truyền đạt không tốt

394 1 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

490 0 0
4
Avatar

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

272 0 0
0
Avatar

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

886 0 0
2
Avatar

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

789 0 0
4
Avatar

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

1.4K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - CHƯƠNG 1

3.4K 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

4.9K 8 0
5
Avatar

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

751 6 0
3
Avatar

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

306 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.