Communication

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

124 3 0
2

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

114 0 0
0

Tổng quan về công nghệ PLC

490 3 0
0

Một số vấn đề tiêu biểu khi phát triển offshore giữa Việt Nam và Nhật Bản

195 0 0
1

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT NHƯ THẾ NÀO

203 0 0
0

8 điều khác nhau giữa người nói chuyện dễ hiểu và khó hiểu

675 1 0
1

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản: Giáo dục gia đình

63 1 0
0

Vấn đề giao tiếp giữa developers và testers

162 1 0
0

13 cách để phát triển kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc

698 0 0
0

Tìm hiểu về Node.js vàMocha

219 1 0
0

[ThaoVTP] Sưu tầm một số cách nói tính cách, tâm trạng con người bằng tiếng Nhật

110 0 0
0

Kiểm thử độc lập và Giao tiếp trong nhóm

53 0 0
0

Kỹ năng quan trọng để trở thành một BrSE

343 1 0
0

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản:Thế gian

71 0 0
1

Tại sao phải thực hiện các giải pháp Bảo mật thông tin

1050 0 0
0

Phương pháp rèn luyện và tăng năng lực tiếng Nhật của bản thân hằng ngày

373 2 0
2

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản: Bên trong (uchi) và bên ngoài (soto)

171 0 0
0

Người Nhật khó hiểu

116 0 0
1

[ThaoVTP] [Sưu tầm] Những điều cần biết để làm việc với người Nhật tốt hơn

425 2 1
2

Quản lý các bên liên quan trong dự án (Project Stakeholder Management)

2310 2 0
0