Communication

Communication

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android] Giao tiếp giữa các fragment không dùng interface. Bạn đã thử chưa ?

780 5 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Kỹ năng giao tiếp và phương pháp nâng cao 3 loại kỹ năng cần thiết cho công việc

143 0 0
1
Avatar

Cách thức HORENSO đúng và hiệu quả trong công việc

556 0 0
0
Avatar

Năng lực giải quyết vấn đề và cách luyện tập kĩ năng giải quyết vấn đề

2.5K 2 0
1
Avatar

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

3.1K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Cách tốt nhất để làm cho mối quan hệ giữa Dev và QA ngon nghẻ là gì?

565 2 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Ba điểm cần cải thiện trong phát triển Offshore dưới góc nhìn của người Nhật

160 0 0
0
Avatar

Say Hello to the World’s Trusted Enterprise Chat Solution for Multiplayer Gaming on Apps, PCs & Consoles

96 0 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Năng lực giao tiếp giúp ích cho công việc - Quan tâm tới đồng nghiệp

63 0 0
0
Avatar

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

880 0 0
1
Avatar

8 điểm khác nhau giữa người truyền đạt tốt và người truyền đạt không tốt

543 1 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

725 0 0
4
Avatar

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

382 0 0
0
Avatar

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

1.1K 0 0
2
Avatar

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

813 0 0
4
Avatar

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

1.6K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - CHƯƠNG 1

5.0K 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

6.8K 9 0
8
Avatar

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

909 6 0
3
Avatar

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

364 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.