Communication

Communication

Sort by: Newest posts

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

150 1 2
2

Kỹ năng giao tiếp và phương pháp nâng cao 3 loại kỹ năng cần thiết cho công việc

2 0 0
0

Cách tốt nhất để làm cho mối quan hệ giữa Dev và QA ngon nghẻ là gì?

109 2 2
2

Năng lực giải quyết vấn đề và cách luyện tập kĩ năng giải quyết vấn đề

8 0 0
0

Ba điểm cần cải thiện trong phát triển Offshore dưới góc nhìn của người Nhật

39 0 0
0

Say Hello to the World’s Trusted Enterprise Chat Solution for Multiplayer Gaming on Apps, PCs & Consoles

22 0 2
1

Cách thức HORENSO đúng và hiệu quả trong công việc

10 0 0
0

Năng lực giao tiếp giúp ích cho công việc - Quan tâm tới đồng nghiệp

44 0 0
0

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

133 0 0
1

8 điểm khác nhau giữa người truyền đạt tốt và người truyền đạt không tốt

60 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

85 0 0
4

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

57 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

272 0 0
1

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

742 0 0
4

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

712 5 1
6

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - CHƯƠNG 1

1.1K 0 1
0

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

1.8K 7 0
5

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

409 4 0
2

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

197 0 0
0

Tổng quan về công nghệ PLC

1.5K 3 0
0