Communication

Sort by: Newest posts

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

31 0 0
4

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

45 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

59 0 0
1

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

721 0 0
4

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

351 4 1
5

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - CHƯƠNG 1

554 0 0
0

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

1.2K 7 0
5

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

302 4 0
2

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

176 0 0
0

Tổng quan về công nghệ PLC

1.1K 3 0
0

Một số vấn đề tiêu biểu khi phát triển offshore giữa Việt Nam và Nhật Bản

270 0 0
1

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT NHƯ THẾ NÀO

370 0 0
1

8 điều khác nhau giữa người nói chuyện dễ hiểu và khó hiểu

1.4K 1 0
1

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản: Giáo dục gia đình

180 1 0
0

Vấn đề giao tiếp giữa developers và testers

291 1 0
0

13 cách để phát triển kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc

1.3K 1 0
0

Tìm hiểu về Node.js vàMocha

310 1 0
0

[ThaoVTP] Sưu tầm một số cách nói tính cách, tâm trạng con người bằng tiếng Nhật

169 1 0
0

Kiểm thử độc lập và Giao tiếp trong nhóm

127 1 0
0

Kỹ năng quan trọng để trở thành một BrSE

535 2 0
0