Communication

Communication

Sort by: Newest posts

[Android] Giao tiếp giữa các fragment không dùng interface. Bạn đã thử chưa ?

366 2 3
10

Kỹ năng giao tiếp và phương pháp nâng cao 3 loại kỹ năng cần thiết cho công việc

98 0 0
1

Cách thức HORENSO đúng và hiệu quả trong công việc

162 0 0
0

Năng lực giải quyết vấn đề và cách luyện tập kĩ năng giải quyết vấn đề

866 2 0
0

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

2.4K 6 4
5

Cách tốt nhất để làm cho mối quan hệ giữa Dev và QA ngon nghẻ là gì?

344 2 2
5

Ba điểm cần cải thiện trong phát triển Offshore dưới góc nhìn của người Nhật

118 0 0
0

Say Hello to the World’s Trusted Enterprise Chat Solution for Multiplayer Gaming on Apps, PCs & Consoles

59 0 2
1

Năng lực giao tiếp giúp ích cho công việc - Quan tâm tới đồng nghiệp

57 0 0
0

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

599 0 0
1

8 điểm khác nhau giữa người truyền đạt tốt và người truyền đạt không tốt

353 1 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

443 0 0
4

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

236 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

782 0 0
2

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

789 0 0
4

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

1.4K 7 2
9

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - CHƯƠNG 1

2.9K 0 1
1

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

4.4K 8 0
5

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

692 6 0
3

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

300 0 0
0