Communication

Communication

Sort by: Newest posts

Kỹ năng giao tiếp và phương pháp nâng cao 3 loại kỹ năng cần thiết cho công việc

57 0 0
1

Cách thức HORENSO đúng và hiệu quả trong công việc

69 0 0
0

Năng lực giải quyết vấn đề và cách luyện tập kĩ năng giải quyết vấn đề

91 2 0
0

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

1.9K 5 4
5

Cách tốt nhất để làm cho mối quan hệ giữa Dev và QA ngon nghẻ là gì?

233 2 2
5

Ba điểm cần cải thiện trong phát triển Offshore dưới góc nhìn của người Nhật

71 0 0
0

Say Hello to the World’s Trusted Enterprise Chat Solution for Multiplayer Gaming on Apps, PCs & Consoles

40 0 2
1

Năng lực giao tiếp giúp ích cho công việc - Quan tâm tới đồng nghiệp

52 0 0
0

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

266 0 0
1

8 điểm khác nhau giữa người truyền đạt tốt và người truyền đạt không tốt

134 1 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

237 0 0
4

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

125 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

549 0 0
2

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

764 0 0
4

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

1.0K 7 2
9

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - CHƯƠNG 1

1.8K 0 1
0

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

2.8K 7 0
5

Tầm quan trọng của document đối với communication trong dự án

534 5 0
3

Kỹ năng giao tiếp trong dự án Offshore

228 0 0
0

Tổng quan về công nghệ PLC

1.9K 3 0
0