Hoang Dinh Thoi

@hoangdinhthoi

Report

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

97 1 0
7

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras (part 2)

441 0 0
3

Dự đoán kết quả game PUBG với Machine Learning? Chuyện thật cứ như đùa.

346 2 1
6

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras.

4.4K 8 7
11

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

831 0 0
6

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 2)

1.3K 1 0
5

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 1)

3.8K 1 4
8