Vương Hưng

@vuong.xuan.hung

Report

Chmod 777: Nó thực sự nghĩa là gì?

180 4 3
11

Service Object sẽ giúp cho codes của bạn nhỏ gọn, dễ test và dễ bảo trì hơn

190 1 0
4

Những lỗi SQL Injection hay mắc phải trong các ứng dụng Rails

151 0 0
2

Một số kiến trúc server phổ biến cho các ứng dụng web

1.4K 25 2
22

[For Newbie] Những kiến thức không thể thiếu nếu muốn sử dụng RSpec trong Rails app

591 21 3
12

Angular - Viết test cho asynchronous codes không khó như bạn nghĩ

368 2 1
3

10 Antipatterns các lập trình viên cần phải tránh

416 5 0
4

Sass - người bạn vô cùng hữu dụng khi sử dụng CSS

1.2K 7 4
11

Security in Angular

364 4 1
1

7 sai lầm bạn đang mắc phải trong sự nghiệp lập trình

294 2 1
1

Một số tips để thiết kế APIs hiệu quả

1.0K 8 0
2

Angular - Viết unit test với Mock và Spy

887 1 2
2

Hierarchical Dependency Injectors trong Angular 4

405 2 1
3

Angular - Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng với Lazy Loading

2.2K 2 3
7

Tổng quan về Amazon SQS và sử dụng nó trong Ruby

482 1 0
1

10 thuật toán học máy mà các kỹ sư cần biết

4.2K 5 0
2

Yarn - Một cải tiến đáng kể so với NPM

1.8K 0 0
4

Một vài mẹo để viết test hiệu quả hơn với Capybara

84 0 0
2

Viết những truy vấn hiệu quả trong Rails

802 18 1
8

Pattern Matching in MySQL

276 2 0
1